• فارسی
  • English

توضیحات پاسخ دهنده خودکار

ارسال پاسخ پیام کوتاه خودکار، ارسال پیام زمانبندی شده، ارسال خودکار پیام و زمانبندی سایلنت همگی در یک نرم افزار.
هنگام حضور در جلسه، رانندگی کردن، خواب شیرین یا زمان های دیگری که نمی خواهید صدای موبایل شما را آزار دهد، این نرم افزار را فعال کنید تا به صورت خودکار به تماس ها و پیام ها پاسخ دهد.

ویژگی های نرم افزار Autoresponder + SMS Scheduler - پاسخ دهنده خودکار:
  • امکان تنظیم چند پیام برای ارسال خودکار پاسخ
  • امکان زمانبندی ارسال پاسخ به تماس ها و پیام ها
  • شامل لیست اضطراری از کسانی که می خواهید در هر صورت از آنها پیام و تماس دریافت کنید.
  • امکان تعیین متن اختصاصی برای اشخاصی خاص
  • تنظیم لیست سیاه برای اشخاصی که نمی خواهید جوابشان را بدهید.
  • امکان فعال کردن نرم افزار برای پیام کوتاه یا تماس و یا هر دو
تغییرات نسخه 7.5.3:
حذف شده توسط GOOGLE کار نمی کند!
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk نرم افزار با لینک مستقیم - 7 مگابایت