• فارسی

توضیحات لنز

به لطف تکنولوژی، برای تماشای تلویزیون، نیازی به ماندن در خانه نیست. لنز، سرویسی را ارائه می دهد که امکان داشتن زنده تلویزیونو زمان ارائه برنامه های شبکه ها را به شما می دهد. لنز با بهره گیری از اینترنت این امکان را فراهم می کند تا بتوانید به راحتی به شبکه های مختلف تلویزیونی دسترسی داشته باشید.
با لنز، می توانید به سرویس های چندرسانه ای در خانه، محل کار و یا در کوچه و خیابان متصل شوید.
تغییرات نسخه 7.0.3-google-play:
بهبود عملکرد

The description of Lenz

Thanks to technology enhancement there’s no need sitting at home to watch TV. Lenz is providing a service which provides you with live TV, time shifted TV and VOD through Internet connection and data on your handset or set top box.
With Lenz you can connect to this amusing multimedia service whether you are at work, in subway or even in the street with network data and watch your favorite program or video.
Lenz provides live TV, time shifted TV and VOD satisfying for different ages and different tastes.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار ویدیو و رسانه جدید بیشتر»