• فارسی

توضیحات لنز

به لطف تکنولوژی، برای تماشای تلویزیون، نیازی به ماندن در خانه نیست. لنز، سرویسی را ارائه می دهد که امکان داشتن زنده تلویزیونو زمان ارائه برنامه های شبکه ها را به شما می دهد. لنز با بهره گیری از اینترنت این امکان را فراهم می کند تا بتوانید به راحتی به شبکه های مختلف تلویزیونی دسترسی داشته باشید.
با لنز، می توانید به سرویس های چندرسانه ای در خانه، محل کار و یا در کوچه و خیابان متصل شوید.
تغییرات نسخه 4.2.2-play:
بهبود بازیکن:
دانلود نرم افزار: