• فارسی
  • English

توضیحات لیموسیتی - تقویت ذهن

آموزش ذهن خود با بازی های فکری به کمک اپلیکیشنی که توسط 90 میلیون نفر در سراسر دنیا دانلود شده است.
برنامه آموزشی لیموسیتی، دارای 40 بازی ذهنی است که فکر شما را درگیر حل مسائل و منطق شما را مورد آزمایش قرار می دهد.

لذت بردن از بهترین تمرین های فکری و ذهنی و تقویت حافظه خود با آخرین رویکردهای علمی تایید شده توسط دانشمندان سراسر دنیا.

ویژگی های نرم افزار Lumosity - لیموسیتی - تقویت ذهن:
  • تقویت حافظه
  • بهبود عملکرد مغر در جهت حل مسائل
  • بازی تفکرات لحظه ای
  • شامل 40 بازی فکری مختلف
تغییرات نسخه 2020.04.15.2110316:
به یادداشتهای نسخه، به روزرسانی دو هفته خود در مورد آنچه در برنامه Lumosity جدید است، خوش آمدید. این هفته ما در حال ارائه چندین رفع اشکال و پیشرفت های پس زمینه هستیم که تمرینات شما را یکدست نگه می دارد.

بازی در!
دانلود نرم افزار: