• فارسی
  • English

توضیحات لیموسیتی - تقویت ذهن

آموزش ذهن خود با بازی های فکری به کمک اپلیکیشنی که توسط 90 میلیون نفر در سراسر دنیا دانلود شده است.
برنامه آموزشی لیموسیتی، دارای 40 بازی ذهنی است که فکر شما را درگیر حل مسائل و منطق شما را مورد آزمایش قرار می دهد.

لذت بردن از بهترین تمرین های فکری و ذهنی و تقویت حافظه خود با آخرین رویکردهای علمی تایید شده توسط دانشمندان سراسر دنیا.

ویژگی های نرم افزار Lumosity - لیموسیتی - تقویت ذهن:
  • تقویت حافظه
  • بهبود عملکرد مغر در جهت حل مسائل
  • بازی تفکرات لحظه ای
  • شامل 40 بازی فکری مختلف
تغییرات نسخه 2021.03.15.2110326:
به یادداشت های انتشار، به روز رسانی دو هفته ای خود در مورد موارد جدید در برنامه Lumosity خوش آمدید. در این هفته ما در حال رفع اشکالات و بهبود زمینه هستیم که باعث می شود تمرینات شما روان باشد.

بازی روشن!

The description of Lumosity: #1 Brain Games & Cognitive Training App

Train your brain with the free puzzle games used by over 90 million people worldwide! Lumosity’s educational games for adults offer over 40 brain games to put your memory, problem solving skills and logic to the test. Enjoy cognitive games and start challenging your memory, attention and more today!

At Lumosity, we’re always exploring new ways to create brain challenges. Our brain workout games take cognitive tasks and turn them into fun games that test your mind! Enjoy mind training daily workouts and challenges, track your scores and experience the cognitive games made by our in-house designers.

Enjoy free brain games that provide mental stimulation! Here's what you'll get:

Daily Workouts
40+ brain games to challenge 5 core cognitive abilities, including:
- Puzzle games
- Memory games
- Problem solving games
- Logic games
- Critical thinking games

Workout Modes
Brain workout games that use your training habits and preferences to exercise your:
- Memory
- Attention
- Problem solving
- Flexibility
- And more!

Detailed Insights
- Learn your cognitive patterns as well as game strengths and weaknesses
- Understand your brain training with detailed insights

Ready for fun and free brain games that test your critical thinking? Download Lumosity today!

THE STORY BEHIND LUMOSITY

We’re a team of scientists and designers exploring new ways to challenge the brain and push cognitive research forward.

Our scientists take common cognitive and neuropsychological tasks, or design entirely new, experimental challenges. Working with experienced designers, they transform these tasks into fun games that challenge core cognitive skills.

We also work with 40+ university researchers worldwide. We give qualified researchers free access to Lumosity training and tools — helping them investigate new areas in cognition.

As we learn more about the possibilities of brain training, we invite you to train with us, and join us in our mission to advance the understanding of human cognition.

The Lumosity app is available in English, German, Japanese, French, Spanish, Portuguese and Korean. To access the app in one of our languages, change your device setting to the desired language. English is the default language for devices not set to one of our supported languages.

GET HELP: http://help.lumosity.com
VISIT US: http://www.lumosity.com
FOLLOW US: https://plus.google.com/+lumosity/
FOLLOW US: http://twitter.com/lumosity
LIKE US: http://facebook.com/lumosity

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»