• فارسی
  • English

توضیحات تبدیل عکس به کارتون

ایجاد تصاویر کارتونی از سلفی های خود و اعمال بهترین فیلترها به دور عکس ها با کمک نرم افزار آرتیستا.
  • بهترین افکت های منشوری
  • اعمال فیلترهای فوق العاده
  • ویرایش تصاویر گرفته شده
  • ایجاد تصاویر هنری زیبا از عکس های خود
  • شامل 50 فیلتر مختلف برای رسیدن به مقصود خود
  • امکان جستجوی تصویر از گالری
  • استفاده از نرم افزار در چند مرحله ساده
  • نمایش خلاقیت خود با آرتیستا

The description of ArtistA Cartoon & Sketch Cam

ArtistA has the best creative Photo Filters Photo Editor Selfie Camera to help you show your artistic skills by using the matchless filters, effects, sketches.

Best prism effects to your photos with ArtistA selfie camera.
Selfie camera for instant photo editing and amazing filters.
Create masterpiece art works and become da Vinci with unique art filters, art effects.
Change your ordinary photos into artistic photo effects like Vinci, Picaso pictures.
Add awesome art blending filters and cartoon effects with filters to pictures.
Get high quality photo filters, effects with art editor app.
Enjoy yourself in a plethoric filter, sketch, effects paradise.
Generate prism like art effects stunning visual filters with ArtistA photo editor.
More than 50 inspiring filters for experimental art.
Experience the art exhibition of filters, sketches, effects, photos of ArtistA.
It’s time to discover awesome artistic paintings and canvas photos.
Choose a photo from the gallery and apply matchless art filters.
ArtistA helps you draw cool art with its art filters and art effects within few seconds.
Manage your photos pictures in the gallery and reorganize your artworks.
Enjoy the most simple and practical effects, filters.
Adjust the filters effects colors of artworks with ease.
Try more than 50 free picture filters for your photo paintings.
ArtistA is the best photo editor pro to get cartoon photo like pictures.
For the best photo filters apply ArtistA filters.
Show your creativity with ArtistA effects.
Discover free art filters and art effects for your profile photo.
Improve your artistic skills with alive like art paintings.
Revolutionize photo filters color intensity with stylish art effects.
Da Vinci like art works photo effects boost your ArtistA skills and cause a sensation.
Compose unequal cartoon photo & art.
ArtistA makes difference with its best cartoon photo editor.
Give cool effects impression to your pictures.
Make miracle with prism effects.
Become da Vinci by transforming selfies and photos into art paintings and art works.
Why not converting pics to cartoon photos on canvas.
Create art works with effects and filters diversity.
Apply any paint image and produce your artworks.
Share your artworks with the community on Instagram, Facebook.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»