• فارسی
  • English

توضیحات تصویر مربعی

ساخت تصاویر مربعی(طول و عرض یک اندازه) بدون نیاز به برش آن و قرار دادن نتیجه در اینستاگرام.
افزودن تگ و شکلک و قاب های زیبا به تصاویر میسر است.
  • شامل 40 فیلتر مختلف
  • امکان افزودن متن روی تصویر
  • شامل 100 الگوی پس زمینه یا پس زمینه رنگی
  • بیش از 200 استیکر خنده دار آماده برای اعمال روی تصاویر
  • ایجاد تصاویر کلاژ
  • افزودن افکت زیبای پرتوی نور

The description of Insta Square Size - No Crop

With Insta Square Size - No Crop, post entire photos to instagram, make square photos without cropping and resize photos to fit instagram.
Emojis tags and smileys, Add reminder tags and emojis, smiles and make your photo more stylish.
40+ filters, overlays and text captions to your photos.
Unique filters, overlays and typography to your photos.
Over 100 background patterns or background colors.
200+ fun stickers ready for your square photos.
Create collage photos.
More than 100 special collage layouts.
Light leak feature, add light leak effect, turn your photos into art.

Get Insta Square Size - No Crop now, it is the best app to post entire photos on Instagram without cropping.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»