• فارسی
  • English

توضیحات فوتو مث

فوتومث یا عکس ریاضی هوشمندترین دوربین محاسبه گر!
کافیست دوربین خود را بر روی یک مسئله ریاضی قرار دهید تا راه حل آن برای شما به نمایش گذاشته شود.
زمانی که بر روی یک مسئله ریاضی گیر کرده اید از این نرم افزار استفاده کنید تا راه حل مرحله به مرحله آن در اختیار شما قرار گیرد.
دانش آموزان می توانند از این نرم افزار به عنوان ابزار یادگیری استفاده نموده و والدین نیز برای چک کردن تکالیف فرزندانشان.
در حال حاضر فوتومث، توابع پایه محاسباتی، اعداد اعشاری، کسرها، معادلات خطی و برخی توابع مانند لگاریتم را پشتیبانی میکند. در نسخه های بعدی نرم افزار ویژگی های بیشتری به آن اضافه خواهد شد و قدرت تشخیص آن نیز بهبود خواهد یافت.
توجه داشته باشید که متون دست نویس قابل تشخیص نیستند و مسائل باید به صورت چاپی باشند تا راه حل آنها نمایش داده شود.
تغییرات نسخه 8.5.0:
ما برنامه را به طور مرتب به روز می کنیم تا مطالعه را تا حد امکان روان کنیم. آخرین نسخه را دریافت کنید که شامل رفع اشکال و بهبودهای کلی است. سریعتر گیر بیفتید، بهتر بیاموزید، و زمان بیشتری را برای چیزهای دیگر در زندگی خود بازگردانید!

The description of PhotoMath

PhotoMath is the world's smartest camera calculator! Just point your camera to a Math problem, and PhotoMath will instantly display the answer.
Join millions of users worldwide and make your learning progress faster and more enjoyable.
Use it to get help when you're stuck with a problem. Hit the steps button, and see a full step-by-step solution!
Students can use it as a tool to learn Math, while parents can use it to quickly check their kid’s homework. With PhotoMath, you can have a Math teacher in your pocket! :)
PhotoMath currently supports basic arithmetics, fractions, decimal numbers, linear equations and several functions like logarithms. Support for new Math is constantly added in new releases as we aim to make the entire Math easy to learn.
Handwritten text is not supported, only printed problems from Math textbooks.
PhotoMath is not fully magical (yet) and it is possible to find a Math problem our app will not recognize. If this happens, please send us feedback. With your help, our team of wizards will add new spells to PhotoMath and make it more magical in the future versions. :)
Keywords: PhotoMath, Photo Math, PhotoMath app

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»