• فارسی
  • English

توضیحات برنامه مایکروسافت

دسترسی و دانلود سریع برنامه های اندروید ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت با کمک این نرم افزار. مرور برنامه ها و دسترسی به آنها در دسته بندی های مختلفی همچون آموزشی، کاربردی و ...
تغییرات نسخه 1.23042.190.0:
علاوه بر بهبود و اصلاح عملکرد، این به روزرسانی پشتیبانی از خبرمایه What's New را در برنامه تلفن شما، جایی که ویژگی های اخیراً راه اندازی شده اعلام می شود، اضافه می کند. با استفاده از این به روزرسانی، اکنون می توانید از برنامه Your Phone Windows برای پاک کردن عکس ها از حافظه محلی دستگاه مرتبط خود استفاده کنید.

The description of Microsoft Apps

Microsoft Apps, now available in the Google Play store, provides an easy way to browse all of Microsoft's Android offerings across categories like Productivity, Education, Entertainment, Communication, and News. You can also discover apps that you never knew existed, as well as brand new additions to the Microsoft family.
Features:
• Browse all the apps from Microsoft on Android in one simple experience
• See what apps you already have installed; find new and popular downloads
• Browse by category
• More coming soon
By installing this app, you agree to the Terms of Use (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338) and Privacy Policy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686).

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار کاربردی جدید بیشتر»