• فارسی
  • English

توضیحات برنامه مایکروسافت

دسترسی و دانلود سریع برنامه های اندروید ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت با کمک این نرم افزار. مرور برنامه ها و دسترسی به آنها در دسته بندی های مختلفی همچون آموزشی، کاربردی و ...
تغییرات نسخه 1.19111.85.0:
دیگر نیازی نیست که تلفن خود را برای مشاهده یا مدیریت اعلان ها پیدا کنید. آنها را در رایانه شخصی خود قرار دهید و حتی از کدام برنامه برای دریافت اعلان ها انتخاب کنید.
دانلود نرم افزار: