• فارسی
  • English

توضیحات معکوس کننده ویدیو

معکوس کننده ویدیو، نرم افزاری که به شما امکان ساخت ویدیو بر عکس را خواهد داد! از خود(یا شخص دیگری)، در حالی که در حال نوشیدن، راه رفتن یا هر ایده دیگری که در ذهن دارید، فیلم بگیرید، سپس با این نرم افزار به راحتی جهت حرکت ویدیو را معکوس نموده و آن را از آخر به اول ببینید.

برخی ایده های جالب برای استفاده از این نرم افزار:
  • ورق زدن یا پاره کردن کاغذ
  • نوشیدن آب میوه
  • ریختن آب داخل لیوان
تغییرات نسخه 1.5.10:
رفع اشکال در موسیقی و قابلیت اضافه کردن صدا.

The description of Reverse Movie FX - magic video

Reverse Movie FX is an app that lets you create a reverse video that looks like a magic trick! First record a video of someone (or you): walking, drinking orange juice, talking or any other idea that comes to your head! After that select a desired movie fragment and press start! The app will reverse your video: you will see people walking backwards, your friend spitting the juice out, people talking backwards!
A few ideas of video reverse:
- item kinetic attraction (you have to throw an item)
- tear a sheet of paper
- throwing a sheet of papier to the toilet
- drinking a juice (and spitting it out as a result)
- spilling a juice
- money attracting
- etc.
Reversing options:
- Add music
- reversed + original
- original + reversed
Give it a try, you'll be amazed! You can share the result with your friends of course anywhere you want: facebook, e-mail etc.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار ویدیو و رسانه جدید بیشتر»