• فارسی
  • English

توضیحات افکت ویدیو تصویر آهسته

ویدیوهای اسلو موشن یا تصویر آهسته بسازید، همچنین می توانید سرعت اجرای ویدیو را بیشتر نمایید. خروجی ویدیو را ذخیره یا به اشتراک بگذارید.

برخی کاربردهایی که می توانید از این نرم افزار استفاده کنید:
  • ثبت گفتگوی خود و کم کردن سرعت، طوری که صدای خروجی بسیار متفاوت و عجیب خواهد بود.
  • سرعت را افزایش دهید تا صدا مثل صدای یک موش کوچک گردد.
  • ثبت افتادن اشیا و کم کردن سرعت؛ نتیجه جالب خواهد بود.
  • گرفتن تصویر آب در حال ریختن بر روی زمین و کم کردن سرعت پخش
  • و خیلی ایده های دیگر در ذهن شما...
تغییرات نسخه 1.4.19:
1.4.19:
- رفع اشکالات،
1.4.14:
- تغییرات فیلتر
1.4.12:
- حرکت آهسته برای Android S آماده شده است.
- رفع اشکالات،
- عناصر طراحی تغییر کرد

The description of Slow Motion Video FX

Make a slow motion video! You can also make magic fast motion video. Output video can be uploaded to Youtube or Instagram - show your friends and get hundreds of 'likes'!
Slow Motion Video FX lets you choose the speed of the output movie. A few ideas:
- record your speech and make it slow - you'll sound really strange
- make your speech fast - you will sound like a tiny little mouse!
- record some objects falling down like - table spoon, nuts, seeds and... make it slow - it will look funny!
- record you spitting water and slow it down
- record your pets in slow motion
- and of course all other ideas that come to your mind:)
Now you have slow motion camera in your pocket!
Enjoy!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار ویدیو و رسانه جدید بیشتر»