• فارسی
  • English

توضیحات نمای پانورامای خیابان

راحت ترین راه برای مشاهده کامل خیابان موردنظرتان.
نرم افزار با دو هدف ساده زیر طراحی شده است:
  • جستجوی آدرس ها و مشاهده آن به صورت پانوراما
  • مشاهده مکان خود به صورت پانوراما در صورت موجود بودن آن در سیستم
در نسخه جدید می توانید تصویر پانوراما را بر روی نقشه مرور کنید.
توجه داشته باشید که برای اجرای نرم افزار و رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به اینترنت پرسرعت دارید.

The description of Street Panorama View

Street Panorama View
Easiest way to view street-level imagery from your phone.
My Street Panorama View has two simple objective;
-Search address and see the street panorama view of the address.
-Touch my location button and see the street panorama view of your location if available.

In new version , you can browse street panorama views on the map. Just drag and put the little orange man icon on the map.
Also you can press "Full Screen Button" to view it in native application which comes with your phone prloaded and it is more faster.
*It needs a fast internet connection 3g,4g or wifi.
Please rate if you like it, and email if you have a problem.