• فارسی
  • English

توضیحات قرآن را بصورت آفلاین بخوانید

قرآن به بخشهایی تقسیم می شود.
به هر صفحه بروید
آرزو جداکننده را دوباره اضافه کنید.

کلید واژه ها :
 قرآن کریم - قرآن - کل قرآن
تغییرات نسخه 4.4:
- یک اشتباه تایپی را در سوره 76 تصحیح کنید. خداوند به شما پاداش دهد
- برخی از رفع اشکالات و تغییرات UX

The description of Read Quran Offline

Quran is divided into parts.
Go to any page.
Add separator wishes to return again.

Keywords :
Quran Karim - the Koran - the whole Quran