• فارسی

توضیحات فال پیشگو

چیزهایی راجع بهت هست که نمی دونی.
پیشگو، مجموعه ی کامل و مفصلی از انواع فال و طالع بینی می باشد. فال هایی که پیشگو با کمک آنها سرنوشت شما را به شما می گوید عبارتند از:

 • فال ابجد یا فال چوب به صورت کامل با معنی و مفهوم فال: یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند.
 • طالع بینی روزتولد: خصوصیات کلی به همراه خصوصیات مرد و زن بصورت جداگانه برای هر روز.
 • طالع بینی چینی: طالع بینی چینی یک چرخه ۱۲ ساله را شامل می شود و نماد هر سال، یک حیوان است. به اعتقاد چینی ها، سال تولد، فقط بیان گر سن فرد نیست و اطلاعاتی در مورد شخصیت درونی، نوع ارتباطات و حتی سرنوشت وی را نیز مشخص می کند.
 • طالع بینی هندی: طالع بینی هندی طالع افراد را بر اساس ماه تولد و جنسیت بیان می کند .
 • طالع بینی روابط عاطفی: پیش بینی روابط عاطفی شما براساس تاریخ تولد شما و یار عاطفی شما.
 • فال قهوه: تعبیر فال قهوه براساس تصویری که در فنجان قهوه ی خود مشاهده کرده اید.
 • فال حافظ به صورت کامل به همراه تعبیر هر فال
 • فال اثر انگشت : با توجه به منحصر بفرد بودن اثر انگشت هر فرد می توان با استفاده از این ویژگی فال منحصر به هر فرد را گرفت.
 • فال فرشتگان : در فال فرشتگان با توجه به سوال انتخابی شما می توانید از بین 4 فرشته یکی را انتخاب کنید و نتیجه فال خود را ببینید.
 • فال انبیا : در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی مانند : حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیلل، حضرت الیاس، حضرت ایوب، حضرت خضر، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت محمد خواهید دید.
 • فال شمع : از طریق اشکالی که اشک‌های شمع در آب ایجاد می‌کند توسط شخصی خاص و با تجربه در این زمینه تعبیر می‌شود. برخی نیز اشکالی که موقع آب شدن شمع ایجاد می‌شود و یا رنگ نور شمع را به موضاعات خاصی ارتباط داده‌اند.
از امکانات پیشگو می توان به:
 • گرافیک متحرک فوق العاده
 • امکان به اشتراک گذاری تمامی فال ها به صورت تصویری
 • اضافه شدن فال ها و طالع بینی های دیگر به مرور
 • اشاره کرد.
هر آن چه که شما برای فال و طالع بینی نیاز دارید در این برنامه موجود است. سایر فال های که به آن علاقه دارید را کامنت بذارید تا به پیش گو اضافه کنیم.
تغییرات نسخه 26:
رفع ایرادات برنامه
بهبود عملکرد برنامه

The description of Fale Pishgo

فال پیشگو
چیزهایی راجع بهت هست که نمی دونی.
پیشگو، مجموعه ی کامل و مفصلی از انواع فال و طالع بینی می باشد. فال هایی که پیشگو با کمک آنها سرنوشت شما را به شما می گوید عبارتند از:


- فال ابجد یا فال چوب به صورت کامل با معنی و مفهوم فال: یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند.
- طالع بینی روزتولد: خصوصیات کلی به همراه خصوصیات مرد و زن بصورت جداگانه برای هر روز.
- طالع بینی چینی: طالع بینی چینی یک چرخه ۱۲ ساله را شامل می شود و نماد هر سال، یک حیوان است. به اعتقاد چینی ها، سال تولد، فقط بیان گر سن فرد نیست و اطلاعاتی در مورد شخصیت درونی، نوع ارتباطات و حتی سرنوشت وی را نیز مشخص می کند.
- طالع بینی هندی: طالع بینی هندی طالع افراد را بر اساس ماه تولد و جنسیت بیان می کند .
- طالع بینی روابط عاطفی: پیش بینی روابط عاطفی شما براساس تاریخ تولد شما و یار عاطفی شما.
- فال قهوه: تعبیر فال قهوه براساس تصویری که در فنجان قهوه ی خود مشاهده کرده اید.
- فال حافظ به صورت کامل به همراه تعبیر هر فال

فال اثر انگشت : با توجه به منحصر بفرد بودن اثر انگشت هر فرد می توان با استفاده از این ویژگی فال منحصر به هر فرد را گرفت.

فال فرشتگان : در فال فرشتگان با توجه به سوال انتخابی شما می توانید از بین 4 فرشته یکی را انتخاب کنید و نتیجه فال خود را ببینید.

فال انبیا : در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی مانند : حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیلل، حضرت الیاس، حضرت ایوب، حضرت خضر، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت محمد خواهید دید.

فال شمع : از طریق اشکالی که اشک‌های شمع در آب ایجاد می‌کند توسط شخصی خاص و با تجربه در این زمینه تعبیر می‌شود. برخی نیز اشکالی که موقع آب شدن شمع ایجاد می‌شود و یا رنگ نور شمع را به موضاعات خاصی ارتباط داده‌اند.از امکانات پیشگو می توان به:
- گرافیک متحرک فوق العاده
- امکان به اشتراک گذاری تمامی فال ها به صورت تصویری
- اضافه شدن فال ها و طالع بینی های دیگر به مرور
اشاره کرد.

هر آن چه که شما برای فال و طالع بینی نیاز دارید در این برنامه موجود است. سایر فال های که به آن علاقه دارید را کامنت بذارید تا به پیش گو اضافه کنیم.