• فارسی
  • English

توضیحات مدیر پول

مفیکس، اجازه دنبال نمودن دخل و خرج شما را برایتان فراهم می سازد. تمامی اطلاعات در فایل اکسل ذخیره شده و در هر دستگاهی قابل دسترس است.

همچنین می توانید از این برنامه برای مدیریت حساب خانه استفاده کنید.
هدف اصلی طراحی این نرم افزار، امکان نوشتن و مدیریت دخل و خرج در موبایل می باشد. تمامی گرافیک و گذارشات در کامپیوتر نیز قابل مشاهده است.
فایل اطلاعات در پوشه sd card/mofix/mofix.xlsx  ذخیره می شود.
تغییرات نسخه 4.46:
رفع اشکالات
تماس با ما: pv@mofixapp.com
دانلود نرم افزار: