• فارسی
  • English

توضیحات پس زمینه زنده جذاب

پیش از 5 میلیون دانلود در سراسر دنیا.
تصاویر پس زمینه برای تمامی صفحه نمایش‎های لمسی.
نرم افزار شامل تصاویر زنده ای است که می‎توانید از آنها برای صفحه نمایش استفاده نمایید.

تمامی تصاویر با کیفیت HD بوده و می توان از آنها در حالت افقی صفحه نمایش نیز استفاده نمود.

ویژگی‎های برتر نرم افزار پس زمینه زنده جذاب:
  • شامل تم‎های HD
  • برای تغییر تم، دو بار صفحه را لمس نمایید
  • تبلیغات بی آزار درون نرم افزار
تغییرات نسخه 3.6.8:
زمین به شما نیاز دارد !! یک درخت بکار !!

* همه تبلیغات حذف شد
* تم جدید "بعد از ظهر بخشنده" اضافه شده است.
* SDK به روز شده و از همه جدیدترین دستگاه های Android پشتیبانی می کند

نزدیک به 5 میلیون کاربر قبلاً این تصویر زمینه زنده را نصب کرده اند.
با تشکر از همه پشتیبانی و بازخورد ♥ بهترین تصویر زمینه زیبا و تصویر زمینه زنده طبیعت در Google Play.

The description of Awesome Land Live Wallpaper

More than 1 Million Free Users, Must recommended Natural Live wallpaper for all awesome Android Devices
Near 5000 Happy Paid Users ?
Awesome Land Live wallpaper is One of the best wallpapers with beautiful natural scenery Landscape with more than 1 Million users already downloaded, Bring this Best Awesome Land to your Devices , Get best wallpapers that change with your finger tips and enjoy Awesome Land with the pretty beautiful natural wallpapers with a pretty Tree that suits your mood.Download best Awesome live wallpaper on Google play now in HD.
Feel Free to Check the 5 star Reviews and Comments , Do not miss the best wallpapers on Google play
Love to have more Awesome Land themes HD ? Awesome Land Pro live wallpaper with more best wallpapers is available on Google play for everybody.
Try our Awesome land 2 with another beautiful natural landscape scenery with lovely Tree.
About this best natural live wallpaper
* Double tap or Swipe to easily change the tree theme.contains 11 attractive natural best wallpapers HD with natural tree theme.select suitable theme for your device.(some themes are only available on Awesome land pro version).
* If you don't want the double tap option to change theme.simply disable it and select theme from settings.
* Select Particle flow Style ( particles will flow on screen around the trees and wallpaper).
* Control the birds flying on top of tree.
* Synchronize Themes with Device Clock and set time independently to your time zone for every country in the world.
* Automatic Theme change with intervals.
Top Features
? HD themes
? double Tap theme change.
? User friendly Ads.
? No extra permissions.
? Time Synchronized themes.
Feel Free to Check the 5 star Reviews and Comments , Do not miss the best wallpapers on Google play from United Art Inc.
United Art Inc. Live Wallpapers
? Gesture Detection
? HD themes
? United Artworks
? No Permissions.
? No Ads
To use: Home -> Menu -> Wallpapers -> Live Wallpapers
This live wallpaper has been tested on latest devices for android. Please contact us if your device is not supported or you facing any problems.thanks.
Note: If your wallpaper resets to default after reboot, you will need to put the app on phone instead of SD card.
© Copyright United Art Inc. Live Wallpapers, 2015-2016. All rights reserved .All artworks are used with legal agreements from Artists.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار شخصی سازی جدید بیشتر»