• فارسی

توضیحات مراقبه - خواسته هاتو جذب کن

مراقبه کن خواسته هایت را جذب کن!

مراقبه شیوه مدرن برای رسیدن به آرزوها

شما با انجام این تمرینات که در برنامه گفته شده قادر خواهید بود ذهن خود را کنترل کنید و برنامه ریزی دقیقی انجام دهید برای رسیدن به آرزوها و خواسته های خود به صورت کاملا هدفمند
دانلود نرم افزار: