• فارسی
 • English

توضیحات رزومه ساز

اگر به دنبال یک رزومه ساز رایگان هستید که رزومه شما را به بهترین شکل نشان دهد، این نرم افزار را دانلود کنید.
یک نرم افزار خوب برای ایجاد رزومه خود در 10 قالب متفاوت با امکان گرفتن خروجی پی دی اف.

بخش هایی که برای وارد نمودن در رزومه وجود دارند، شامل:
 • اطلاعات تماس
 • اهداف
 • اطلاعات علمی
 • تجربه کاری
 • پروژه ها
 • توانایی ها و فعالیت های تحصیلی
 • ارجاع
 • تصویر و امضا

ویزگی های نرم افزار My Resume Builder,CV Free Jobs - رزومه ساز:
 • ایجاد راحت رزومه
 • شامل 10 قالب مختلف
 • راهنمایی مرحله به مرحله ایجاد یک رزومه عالی
 • استفاده از نسخه پی دی اف رزومه ایجاد شده
 • امکان سریع ویرایش و حذف رزومه
 • طراحی شده در قالب های صنعتی حرفه ای
تغییرات نسخه 8.1:
****** 6.8 ******
1. مشکل اشتراک محتوای Whatsapp حل شد
2. ویژگی های پیشرفته جدید اضافه شده است

The description of My Resume Builder,CV Free Jobs

Are you looking for a resume maker freely to show your resume format as a excellent one? Here is such a resume builder named ‘My Resume Builder / CV Free Jobs’ Which will enable you to summarize the necessary details. This resume maker free app is very much useful to build the ready resume. Moreover, this resume free app has more than 10 appealing resume formats.

Top Rated Resume builder app available on Play is “ My Resume / CV Free Jobs” app
CV / Curriculum vitae or Resume is the most important mandatory document, which is required by an applicant to apply for a job or internship. It is critically important to have a well-developed and professional Curriculum vitae ( CV ) / Resume. This free resume maker app will help you achieve to create the ideal Curriculum vitae ( CV ) / Resume. Using My Resume Builder, CV Free Jobs or Free Resume Maker or free curriculum manager a building tool you can be assured of producing a professionally designed and formatted resume with the greatest of ease.
Key features of My Resume builder, CV Free Jobs or Free Resume Maker are ….
• Start creating resume now made easy
• 10 different free resume formats
• Step by step guide to create job winning Curriculum vitae ( CV ) / Resume
• PDF version of the Curriculum vitae ( CV ) / Resume
• Edit, Delete your Resume Quickly
• Packed with industry standard professional resume templates
• Opportunity for creating several resumes to adapting a profession you are applying for
• Save the resume and use it as per convenience
• With this free resume maker you have the ability to update Curriculum vitae ( CV ) / Resume for future use
My Resume builder / CV Free Jobs includes
Contact information
Objective
Academic Information
Work Experience
Projects
Strength and Curricular Activities
Industrial Exposure
Reference
Picture and Signature
Note
Feel free to contact us for feedback, bug reporting and feature request for this free resume maker. We always love to hear from our users.