• فارسی
  • English

توضیحات زنجبیل سخنگو 2

 زمان آن است که برای برخی از تفریح ​​های تولد آماده شوید. کوچکترین بچه گربه، در حال رشد است و می خواهد شما، او را به جشن تولد برسانید.
برای بهترین مهمانی که تا کنون دیدید بپیوندید و از غذاهای عالی لذت ببرید و کنار گربه ناز باشید.

امکانات بازی Talking Ginger 2 - زنجبیل سخنگو 2:
  • با زنجبیل صحبت کنید
  • صحبت کنید و او با صدای ناز تکرار می کند
  • نوازش، غلغلک دادن یا فشار دادن زنجبیل برای دیدن واکنش های خنده دار او است
  • با زنجبیل بخورید
  • به او میان وعده های غذایی بدهید
  • -فیلم های زنجبیل را با تفریح ​​ضبط کنید و آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  • جشن گرفتن با زنجبیل تا زمانی که می توانید منفجر کنید
  • قبل از اتمام تایمر تعداد شمع های تولد را که می توانید منفجر کنید ببینید
  • باز کردن جوایز
دانلود نرم افزار: