• فارسی
  • English

توضیحات بن - سگ سخنگو

بن، استاد شیمی بازنشسته ای است که زندگی ساده و راحتی با خوردن، نوشیدن و خواندن روزنامه دارد. برای اینکه او پاسخ شما را بدهد، باید تلاش کنید و در نهایت او روزنامه را تا می زند. سپس می توانید با او صحبت کنید، او را غلغلک بدهید و یا با او مکالمه تلفنی داشته باشید.
اگر او را به آزمایشگاهش ببرید، بسیار خوشحال خواهد شد. در آنجا می توانید آزمایشات شیمی انجام داده و با ترکیب لوله های آزمایشگاهی، واکنش های خنده دار ببینید.
توجه: می توانید ویدیوهای سرگرم کننده از مکالمه خود با بن تهیه کرده و آن را با دوستان به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 4.1.0.180:
رفع اشکال و بهبودهای جزئی در گیم پلی.

The description of Talking Ben the Dog

Ben is a retired chemistry professor who likes his quiet comfortable life of eating, drinking and reading newspapers. To make him responsive, you will have to bother him long enough that he will fold his newspaper. Then you can talk to him, poke or tickle him or even have a telephone conversation with him.
If you get Ben to his laboratory however, he becomes as happy as a puppy. There you can do chemistry experiments by mixing a combination of two test tubes together and see the hilarious reactions.
HINT: Record a funny video of your telephone conversation with Ben and send it to your friends.
HOW TO PLAY:
- Poke Ben's newspaper to make him fold it.
- Then you can talk to Ben and he will repeat.
- Poke or slap Ben's face, belly, feet or hands.
- Tickle Ben's belly.
- Poke or swipe Ben's graduation picture.
- Press the phone button and have a conversation with Ben.
- Record a funny video of your telephone conversation with Ben.
- Press buttons to make Ben eat, drink or belch.
- Press the chemistry button to switch Ben to the laboratory.
- Mix any two test tubes together and see the hilarious chemical reaction.
- Record videos and share them on YouTube, Facebook or send them to your friends and family by email or MMS.
This app is PRIVO certified. The PRIVO safe harbor seal indicates Outfit7 has established COPPA compliant privacy practices to protect your child’s personal information. Our apps do not allow younger children to share their information.
This app contains:
- Promotion of Outfit7's products and contextual advertising
- Links that direct customers to our websites and other Outfit7 apps
- Personalization of content to entice users to play the app again
- Watching videos of Outfit7's animated characters via YouTube integration
- The option to make in-app purchases
Terms of use: http://outfit7.com/eula/
Privacy policy: http://outfit7.com/privacy-policy/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سرگرمی جدید بیشتر»