• فارسی
  • English

توضیحات 1000 افکت عکس

نرم افزاری قدرتمند جهت اضافه کردن افکت به تصاویر. با بیش از 1000 افکت مختلف، تصاویر خود را متحول کنید. افکت‎های مختلف بسته به کاربرد دسته بندی شده و به راحتی امکان اعمال آنها به عکس‎های مختلف میسر است.

امکان به اشتراک گذاری مستقیم نتیجه در شبکه‎های اجتماعی نیز میسر است.
توجه کنید که برای استفاده از نرم افزار، باید به اینترنت متصل باشید.

The description of 1000+photo effects

This is powerful online photo effects application which makes use of cloud photo funia.

Thousand plus effects is the best app to change your photo into different views....By using this application we can change our photos to more beautiful pictures...
In this application more than thousand effects are there. In this application so many categories are there...like Text effects, Frame effects, Drawing effects, Magazine effects, Face effects, Filter effects , Movie effects and Gallery effects...
You can save and share via social media like Facebook, Gmail, Bluetooth and Whatsapp ......
Note: This application requires internet connection.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»