• فارسی
  • English

توضیحات تاری پس زمینه

نرم افزاری سریع برای تار کردن بخش هایی از عکس که به طور ناگهانی ظاهر شده اند. همچنین می توانید تصویر را از حالت تاری خارج نمایید.

می توانید تصویر را از گالری انتخاب نموده یا مستقیما از دوربین عکسبرداری کنید. اندازه قلمو تارکننده نیز قابل تنظیم می باشد. اگر خواستید بخشی از تصویر را به عنوان قسمت اصلی نشان دهید، سایر بخش ها را با این نرم افزار تار نمایید.

ویژگی های نرم افزار تاری پس زمینه:
  • امکان انتخاب تصویر از گالری یا دوربین
  • قابلیت برزگنمایی و کوچکنمایی
  • تنظیم میزان بِلِر یا تار کردن
  • امکان انتخاب اندازه قلمو تاری
  • قابلیت بازگشت به حالت قبلی
  • رابط کاربری مناسب
  • امکان به اشتراک گذاری نتیجه در شبکه های اجتماعی
تغییرات نسخه 1.73:
+ رفع نقص و تغییرات GDPR.

The description of Blur Image Background

Image blur is an app used to blur the unwanted part of your picture very fast.You can also unblur the image. You can select the image from gallery and take the picture using camera and blur unwanted part of your picture. User also have an option to select the brush size. User can share the image to social media like Face book and Gmail.
Features Included:
-------------------------
Image picking from Gallery and Camera
Zoom in and Zoom out for image
Blur intensity adjustment
Brush Size adjustment
Undo option
Attractive UI.
Save and share to all social networks

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»