• فارسی
  • English

توضیحات افکت نقاشی روغنی

یک برنامه ویرایش عکس آسان که اجازه می دهد تا عکس های خود را به شاهکارهای هنری تبدیل کنید. تنها با چند ضربه انگشت هر عکسی را که دوست دارید از گالری دستگاه خود انتخاب کرده و با باز کردن آن در ویرایشگر اصلی و استفاده از ابزارها برای سفارشی کردن تصمیم گیری کنید.
هنگامی که ویرایش به پایان رسید، امکان ذخیره تصویر و اشتراک گذاری آن در شبکه های اجتماعی وجود دارد.

The description of Oil Painting Effect

Oil Effect is an easy-to-use photo editing app that allows you to turn your photographs into handpainted masterpieces! With just a few taps of the finger you can apply the photo effect so that your photo looks like it was painted with real paint on a real canvas.
Select any photo you like from your device’s Gallery and open it up in the main editor. Use simple slider to customize your effect by deciding how much detail you’d like to preserve and how strong you’d like the effect to appear. When you’ve finished, save your image and share it to your favorite social networks—it’s that easy!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»