• فارسی

توضیحات آموزش جدول ضرب - بازی و تمرین

یادگیری جدول ضرب به همراه بازی کودکان

جدول ضرب برای بسیاری از دانش آموزان بسیار دشوار است ولی همین کار مشکل را می توان با چند ترفند راحت از بین برد مثلا یادگیری جدول ضرب با آهنگ و غیره.

در ریاضیات، جدول ضرب یک جدول ریاضی است که برای محاسبه عمل دوتایی ضرب استفاده می‌شود.
این جدول ضرب ده‌دهی به طور سنتی به عنوان یک بخش ضروری از ریاضی ابتدایی در سراسر جهان تدریس می‌شود و آن را به عنوان شالوده‌ای برای عملیات محاسباتی ده‌دهی می‌دانند. بسیاری از مربیان بر این باورند که حفظ کردن جدول ۹ × ۹ لازم است
قدیمی‌ترین جدول ضرب شناخته شده توسط بابلی‌ها در حدود ۴۰۰۰ سال پیش استفاده شده است ولی آنها از مبنای ۶۰ برای محاسبات استفاده می‌کردند. قدیمی‌ترین جدولی که با استفاده از یک پایه از مبنای ۱۰ شناخته شده است، جدول چینی است که در نوار بامبویی با قدمتی در حدود ۳۰۵ پیش از میلاد در چین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

جدول ضرب گاهی اوقات به ریاضیدان یونانی باستان فیثاغورس (۵۷۰–۴۹۵ پ. م) نسبت داده می‌شود

بی شک کودکان به وسیله بازی مطالب را بهتر درک می کنند. یکی از مهم‌ترین مفاهیم یادگیری جدول ضرب می‌باشد. اگر با کمی دقت و علاقه به طور عمقی به این مفهوم پی ببرند، در آینده به راحتی می‌توانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند. این بازی ساده به عنوان یک ابزار کمک آموزشی عمل می کند.

این برنامه شامل مراجل زیر می باشد:
  • بازی جدول ضرب
  • آموزش جدول ضرب
  • تمرین و یادگیری جدول ضرب
  • بیش از صد مرحله برای یادگیری جدول ضرب

The description of Amoozesh Jadval Zarb

یادگیری جدول ضرب به همراه بازی کودکان

جدول ضرب برای بسیاری از دانش آموزان بسیار دشوار است ولی همین کار مشکل را می توان با چند ترفند راحت از بین برد مثلا یادگیری جدول ضرب با آهنگ و غیره.

در ریاضیات، جدول ضرب یک جدول ریاضی است که برای محاسبه عمل دوتایی ضرب استفاده می‌شود.
این جدول ضرب ده‌دهی به طور سنتی به عنوان یک بخش ضروری از ریاضی ابتدایی در سراسر جهان تدریس می‌شود و آن را به عنوان شالوده‌ای برای عملیات محاسباتی ده‌دهی می‌دانند. بسیاری از مربیان بر این باورند که حفظ کردن جدول ۹ × ۹ لازم است
قدیمی‌ترین جدول ضرب شناخته شده توسط بابلی‌ها در حدود ۴۰۰۰ سال پیش استفاده شده است ولی آنها از مبنای ۶۰ برای محاسبات استفاده می‌کردند. قدیمی‌ترین جدولی که با استفاده از یک پایه از مبنای ۱۰ شناخته شده است، جدول چینی است که در نوار بامبویی با قدمتی در حدود ۳۰۵ پیش از میلاد در چین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

جدول ضرب گاهی اوقات به ریاضیدان یونانی باستان فیثاغورس (۵۷۰–۴۹۵ پ. م) نسبت داده می‌شود

بی شک کودکان به وسیله بازی مطالب را بهتر درک می کنند. یکی از مهم‌ترین مفاهیم یادگیری جدول ضرب می‌باشد. اگر با کمی دقت و علاقه به طور عمقی به این مفهوم پی ببرند، در آینده به راحتی می‌توانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند. این بازی ساده به عنوان یک ابزار کمک آموزشی عمل می کند.

این برنامه شامل مراجل زیر می باشد:
* بازی جدول ضرب
* آموزش جدول ضرب
* تمرین و یادگیری جدول ضرب
* بیش از صد مرحله برای یادگیری جدول ضرب


جدول ضرب (بازی و آموزش)