• فارسی
  • English

توضیحات السلام - اذان - دعا - قرآن

این یک برنامه جامع اسلامی است، که از کتابخانه ای غنی مطالب اسلامی را ارائه می دهد.

ویژگی های نرم افزار AlSalam (Azan, Prayer, Quran) - السلام - اذان - دعا - قرآن:
  • بیش از 65 ایستگاه آنلاین اسلامی و قرآنی و تلاوت کنندگان مختلف از سراسر جهان تلاوت می شوند
  • بیش از 130 دعا از حسین المسلم
  • زمان نماز با استفاده از محل تلفن (طول و عرض جغرافیایی) که می تواند به مسلمان کمک کند، وقت نماز را در داخل کشور یا خارج از کشور بدانند
  • زنگ اذان برای هر نماز، با قابلیت تنظیم زمانهای نماز و انتخاب اعلان (اذان صوتی)
  • قطب نما قبله برای نشان دادن جهت قبله (مکه)
  • پخش آیه توسط قاریان، بوک مارک های نامحدود، کنترل های عالی جهت یابی و تلاوت بیش از 25 خواننده
  • تقویم رویدادهای اسلامی
  • قرآن به 36 زبان به طور کامل ترجمه شده است
  • ماشین حساب زکات
تغییرات نسخه 1.8:
رفع اشکالات در قرآن

The description of AlSalam (Azan, Prayer, Quran)

AlSalam (Azan Prayer,Qibla,Islamic Events,Quran Audio)

is a comprehensive Islamic app that offers a rich library of Islamic content and rituals.
Application is available for free in ramadan & eid al fitr.

App Main Features:

- Over than 65 Islamic & Quran online stations and recited by different reciters from all over the world.
- More than 130 Duaa categories from Husn Al Muslim.
- Electronic Masbaha.
- Prayer times using the phone's location (latitude and longitude) that can help muslim knows prayer times inside your country or abroad.
- Azan alarm for each prayer, with the ability to adjust prayer times & select notification (Azan Audio).
- Qibla Compass to show the Qibla direction (Mecca).
- Hijri Converter to convert from Gregorian to Hijri date.
- Provides verse by verse quran audio playback, unlimited bookmarks, full-text search engine, excellent navigational controls, and recited by more than 25 reciters.
- Islamic events calendar
- Quran fully translated to 36 languages including: Melayu, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nerderlands, Português, Türkçe, اردو, русский, 简体中文, 日本語, ภาษาไทย
- Zakat Calculator
- All quran & islamic content is sharable on your favorite social media channels
- The app contain a Twitter page that enable muslim users to discuss and tweets through a predefined hashtag #AlSalamApp