• فارسی

توضیحات آموزش انگلیسی تصویری 1

در این برنامه 27 دسته بندی متفاوت همراه با تصاویر و تلفظ وجود دارد که میتوانید به آسانی با تمرین کردن و پرسیدن سوالات از خود آنها را یاد بگیرید.
یکی از بهترین برنامه های یادگیری زبان.

The description of English Tutorial

در این برنامه 27 دسته بندی متفاوت همراه با تصاویر و تلفظ وجود دارد که میتوانید به آسانی با تمرین کردن و پرسیدن سوالات از خود آنها را یاد بگیرید.
یکی از بهترین برنامه های یادگیری زبان

There are 27 different categories in the program with images and pronunciation that you can easily learn by practicing and asking questions yourself

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار کتاب و مرجع جدید بیشتر»