• فارسی

توضیحات جدول ضرب

جدول ضرب و بازی با اعداد و ریاضی مجموعه ای سرگرم کننده برای ارتقا هوش و دانش

جدول ضرب برنامه ای است که شما را سرگرم یادگیری ریاضی می کند. در این برنامه شما می توانید بازی کنید و یاد بگیرید.

دانش آموزان دبستانی به خصوص سوم دبستان می توانند با استفاده از این برنامه به صورت پرسش و پاسخ جدول ضرب را بیاموزند
جدول ضرب برنامه ای است که شما را سرگرم یادگیری ریاضی می کند و توسط آن آموزش ریاضی برای کودک شما ساده و شیرین می‌شود

این برنامه دارای سه بخش است:
  • بخش اول شروع است که در سه سطح به صورت بازی طراحی شده است
  • بخش دوم این برنامه به آموزش جدول ضرب به کودک اختصاص یافته است
  • بخش سوم تمرین و تکرار جدول ضرب است و به حفظ شدن و یادگیری جدول ضرب توسط کودک کمک زیادی می کند
تغییرات نسخه 9:
رفع اشکالات
عملکرد برنامه بهبود یافته است

The description of Multiplication

جدول ضرب و بازی با اعداد و ریاضی مجموعه ای سرگرم کننده برای ارتقا هوش و دانش

جدول ضرب برنامه ای است که شما را سرگرم یادگیری ریاضی می کند. در این برنامه شما می توانید بازی کنید و یاد بگیرید.

دانش آموزان دبستانی به خصوص سوم دبستان می توانند با استفاده از این برنامه به صورت پرسش و پاسخ جدول ضرب را بیاموزند
جدول ضرب برنامه ای است که شما را سرگرم یادگیری ریاضی می کند و توسط آن آموزش ریاضی برای کودک شما ساده و شیرین می‌شود

این برنامه دارای سه بخش است:

بخش اول شروع است که در سه سطح به صورت بازی طراحی شده است
بخش دوم این برنامه به آموزش جدول ضرب به کودک اختصاص یافته است
بخش سوم تمرین و تکرار جدول ضرب است و به حفظ شدن و یادگیری جدول ضرب توسط کودک کمک زیادی می کند

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»