• فارسی
  • English

توضیحات محاسبه چربی بدن

ماشین حساب BMI چیست؟
ماشین حساب BMI برنامه رایگانی است که به شما انداره چربی بدنتان را نشان می دهد. محاسبه وزن ایده آلی که شما باید داشته باشید با این نرم افزار به راحتی قابل محاسبه است.

تمام اندازه گیری ها با استفاده از اطلاعات بدن خود مانند جنس، سن، قد و وزن بدست می آید. برنامه برای تمامی سنین مختلف طراحی شده است.
با BMI خود را سالم نگه دارید.
تغییرات نسخه 2.06:
بهبود قابلیت استفاده و رفع اشکال جزئی.

The description of BMI Calculator

What is BMI Calculator?
BMI Calculator is free app that allows you to monitor BMI and percentage of fat in your body.
Ideal weight - app calculates the ideal weight you should gain.
To calculate it app uses the D. R. Miller formula.
Body fat percentage is estimated from BMI by formula derived by Deurenberg and co-workers.
All measurements use information about your body: gender, age, height and weight.
App is designed for people of different ages and supports for both metric and imperial.
Track your BMI and stay healthy!

About Us
• Visit SplendApps.com: http://splendapps.com/
• Our Privacy Policy: http://splendapps.com/privacy-policy
• Contact Us: http://splendapps.com/contact-us

Follow Us
• Twitter: http://twitter.com/SplendApps
• Facebook: http://www.facebook.com/SplendApps
• Google+: https://google.com/+Splendapps