• فارسی

توضیحات صد هزار سخن ناب

صد هزار سخن ناب تنها یک برنامه نیست بلکه گنجینه ایی بزرگ از سخنان بسیاری از دانشمندان ، فیلسوفان ، نویسندگان ، پزشکان و ... از سرتاسر جهان است که در قالب یه برنامه بسیار کارآمد فراهم شده است.

در این برنامه بیش از 50 هزار سخن ناب از بیش از 2 هزار شخصیت مهم جهان در طول تاریخ در کنار یک دیگر قرار گرفته اند تمامی سخنان در دسته بندی های مناسب طبقه بندی شده تا دسترسی به موضوع برای کاربر راحت تر باشد.

همچنین باتوجه به حجم بالای اطلاعات سعی شده تا با روش هایی کارآمد این میزان حجم را به اندازه ایی قابل توجه کاهش دهیم تا بدون نیاز به اینترنت تمامی اطلاعات را به صورت آفلاین در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین برای بهره بیشتر از برنامه ویدجت سخن روز نیز برای این برنامه قرار داده شده است.

ویژگی های منحصر به فرد برنامه :
  • بیش از 50 هزار سخن ناب از بیش از 2 هزار نفر
  • طبقه بندی منظم و مناسب سخنان
  • امکان جست و جو در متن سخنان
  • امکان جست و جو در لیست بزرگان
  • کپی و اشتراک گذاری تمامی مطالب
  • وجود لیست مورد علاقه ها
  • ویدجت بسیار زیبای سخنان ناب

The description of Greate Speach

صد هزار سخن ناب تنها یک برنامه نیست بلکه گنجینه ایی بزرگ از سخنان بسیاری از دانشمندان ، فیلسوفان ، نویسندگان ، پزشکان و ... از سرتاسر جهان است که در قالب یه برنامه بسیار کارآمد فراهم شده است.

در این برنامه بیش از 50 هزار سخن ناب از بیش از 2 هزار شخصیت مهم جهان در طول تاریخ در کنار یک دیگر قرار گرفته اند تمامی سخنان در دسته بندی های مناسب طبقه بندی شده تا دسترسی به موضوع برای کاربر راحت تر باشد.

همچنین باتوجه به حجم بالای اطلاعات سعی شده تا با روش هایی کارآمد این میزان حجم را به اندازه ایی قابل توجه کاهش دهیم تا بدون نیاز به اینترنت تمامی اطلاعات را به صورت آفلاین در اختیار شما قرار دهیم.همچنین برای بهره بیشتر از برنامه ویدجت سخن روز نیز برای این برنامه قرار داده شده است.ویژگی های منحصر به فرد برنامه :

1-بیش از 50 هزار سخن ناب از بیش از 2 هزار نفر

2- طبقه بندی منظم و مناسب سخنان

3-امکان جست و جو در متن سخنان

4-امکان جست و جو در لیست بزرگان

5-کپی و اشتراک گذاری تمامی مطالب

6-وجود لیست مورد علاقه ها

7-ویدجت بسیار زیبای سخنان ناب

8- و ...