• فارسی

توضیحات تنخواه گردان - ثبت هزینه ها و تهیه گزارش تنخواه

تنخواه گردان یک نرم افزار آنلاین برای ثبت رسید و پرداخت و مدیریت گزارش های نقدی خرد است. می توانید تمام هزینه های انجام شده را به صورت لحظه ای ثبت کرده و در دسته های دلخواه دسته بندی کنید. تنخواه گردان همیشه قابل دسترسی است و در Android و iOS و وب در دسترس است.

برخی از ویژگی های نرم افزار Tankhah Gardan - تنخواه گردان - ثبت هزینه ها و تهیه گزارش تنخواه:
 • تمام رسیدها و پرداخت ها را ثبت کنید
 • پیوست ها و اسناد دیگر را به هر معامله وصل کنید
 • گزارش های نقدی خرد تولید کنید و با چند کلیک روند کار را مدیریت کنید
 • خروجی گرفتن از گزارش های نقدی خرد با قالب عمومی در PDF
 • ارائه گزارش های طبقه بندی شده از هزینه ها
 • اعلام موجودی حساب خرده پول نقد
 • برنامه ریزی وظایف روزانه و گزارش وظایف انجام نشده
 • ارتباط با نرم افزارهای مختلف حسابداری برای صدور اسناد حسابداری
 • تعریف نامحدود پروژه ها و شرکت ها
 • امکان پیوستن به چندین دارنده پول نقد خرد در یک شرکت واحد و مدیریت کلیه اطلاعات در پنل مدیریت
 • مبتنی بر ابر و از هر مکان و هر دستگاهی قابل دسترسی است
 • امنیت داده ها و تهیه نسخه پشتیبان از طریق مسنجر و نگرانی از دست دادن داده ها نیست
تغییرات نسخه 2.2.3:
- قالب های پیامکی برای بانک های کشاورزی، رسالت، سرمایه، گردشگری و ملل اضافه شده است
- ساختار پایگاه داده محلی بهبود یافته است
- برخی از مشکلات در خواندن پیام کوتاه ثابت شده است

The description of Tankhah Gardan

Tankhah Gardan is an online software for recording receipts and payments and managing petty cash reports. You can record all expenses incurred momentarily and categorize them into desired categories. Tankhah Gardan is always accessible and is available on Android and iOS and web.

Some features:
- Record all receipts and payments
- Attach bills and other documents to each transaction
- Generate petty cash reports and manage the process with a few clicks
- ٍExport petty cash reports with public format in PDF
- Provide classified reports of expenditures
- Announcement of petty cash account balance
- Scheduling daily tasks and reporting of unfulfilled tasks
- Communication with various accounting software for issuing accounting documents
- Unlimited definition of projects and companies
- Ability to join multiple petty cash holders in a single company and manage all the information in the admin panel
- Cloud-based and accessible from anywhere and any device
- Data security and instant backup and no worries about losing data
- And many other features.

Phone support: 02162995555
Telegram support: https://t.me/TankhahGardanAdmin
Telegram Channel: https://t.me/TankhahGardan_com