• فارسی
  • English

توضیحات بلایند

بلایند، یک جامعه قابل اعتماد است که 3 میلیون متخصص سراسر جهان در آن فعالیت دارند، نظرات صادقانه خود را ارائه می دهند، فرهنگ شرکت را بهبود می بخشند و اطلاعات مربوط به شغل را کشف می کنند.

حقوق و دستمزد؟ مصاحبه؟ معرفی کار؟ به مشاوره شغلی نیاز دارید؟
در مورد موضوعات محل کار مانند حقوق و دستمزد و فرهنگ شرکت با آنها ارتباط برقرار کنید و گفتگوی صادقانه داشته باشید. پیام مستقیم با کاربران در بلایند به صورت رایگان.

3.2 میلیون متخصص از 83000 شرکت در حال حاضر در بلایند هستند!

 اخراج؟ جایزه؟ سوالات منابع انسانی؟ شرایط سخت در محل کار؟
با همکاران خود بصورت خصوصی و ناشناس در کانال شرکت خصوصی و چت های گروهی خود ارتباط برقرار کنید.

حرفه خود را بالا ببرید، افکار خود را بیان کنید و به سمت ایجاد فرهنگ کار شفاف تر حرکت کنید.
امروز بارگیری و به مکالمه بپیوندید!
تغییرات نسخه 2.38.1:
- اکنون می توانید ارزش سهام سالانه خود را در ویژگی مقایسه حقوق (در زیر صفحه من) وارد کنید. اکنون مقایسه دقیق تری را دریافت کنید!
- رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Blind - Anonymous Professional Network

Blind is a trusted community where 3.2M+ professionals worldwide share insights, provide honest feedback, improve company culture and discover relevant career information.

** Salaries? Interviews? Job referrals? Need career advice? **
Connect & have honest conversations on workplace topics like salaries and company culture. Direct message with users on Blind for FREE.

3.2M+ professionals from 83,000+ companies are already on Blind!

** All-hands? Layoffs? Bonuses? HR questions? Tough situations at work? **
Communicate with your coworkers privately and anonymously in your private company channel and group chats.

Elevate your career, express your thoughts, and move towards building a more transparent work culture.
Download and join the conversation today!------------------------------------------------

Why Work Email?

Verification keeps Blind a safe and trusted community where professionals can connect. Your email address is ONLY used for verification. Our patented infrastructure (Patent no. 10-2013-******) makes sure that all user account and activity information is completely disconnected from the encrypted email verification process. This means we are unable to retrieve forgotten passwords. You must create a new account with work email to re-access Blind.

No work Email?
Sign up with your personal email, and you’ll get view-only access to limited contents. To participate in more insightful conversations, you will need to verify with a work email.

------------------------------------------------

To continue our focus on protecting the security of our users, we have restricted rooted or jailbroken devices from accessing Blind. Please remember to download the Blind app from the official Play Store.

*If you have any questions, please reach out to us at blindapp@teamblind.com