• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز تراکتور گشاورزی 2019

شبیه ساز تراکتور گشاورزی 2018 یک بازی جدید برای عاشقان طبیعت و کشاورزی است که دوست دارند برای کاشت و برداشت با ماشین آلات واقعی کشاورزی بازی کنند.
از کاشت، برداشت و حمل محصولات کشاورزی به بازار لذت ببرید.

امکانات بازی Farming Tractor Simulator 2019 - شبیه ساز تراکتور گشاورزی 2019:
  • از اول تا آخر روند کاشت و برداشت ارائه شده است
  • کاشت، برداشت و حمل و نقل محصولات
  • آموزش کشاورزان جدید
  • انتخاب گیاه برای بازیکن
  • منبع واقعی برای پیشرفت تکنیک های کشاورزی
  • مناظر طبیعی با پس زمینه زیبا
تغییرات نسخه 1.45:
اشکالات جزئی برطرف شد

The description of Farming Tractor Simulator 2019

Farming tractor simulator 2018 is a new game for greenery lovers who love to sow and harvest with real machinery of farming simulator games. A long list of effective agricultural machines of top simulation games are waiting for an expert farmer who can manage all affaires in this plantation season of tractor games. This newly developed episode of farming tractor games refreshes your farming memories with exact presentation of natural scenes of real farming games.

Connect yourself with unending drama of best farming games and facilitate other farmers of tractor driving games by completing all levels of tractor trailer games in best manner. Test here what you actually want to perform in tractor farming games and repeat this experience in real life as plow truck driver of plow truck games. Enjoy all openness by sowing, harvesting and transporting crops to markets of plow farming games during your business in plow farming simulator.

Farming Tractor Simulator 2018
features:

A to z farming and harvesting presentation.
Actual like sowing, harvesting and transportation of crops.
Training school for new farmers.
Open choice of plantation for player.
Real source to boast up your farming techniques.
Natural scenery with beautiful background.
Bring your curser on download button of this new farming simulator and let yourself to enter in evergreen world of farming. Observe deep and review this app to help us in further upgrading our little effort in an effective way.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار کمیک جدید بیشتر»