• فارسی

توضیحات قوانین و اخبار حقوقی

نرم افزار دیده بان هشتم در برگیرنده مجموعه کامل قوانین کشور ، آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ، کنوانسیون ها و نمونه فرم های حقوقی پرکاربرد می باشد که برای اولین بار به صورت یک مجموعه کامل و در یک نرم افزار به علاقه مندان عرضه می شود.
این مجموعه علاوه بر موارد ذکر شده برای نخستین بار اخبار حقوقی کشور را نیز پوشش می دهد و شما علاقه مندان به مسائل حقوقی می توانید در کمترین زمان ممکن به این اخبار دسترسی داشته باشید.
در این نرم افزار امکان یاداشت گذاری و نکته برداری در زیر مواد قانونی و همچنین اشتراک گذاری و برگزیده کردن قسمت های پرکاربرد برای دسترسی آسان است
ما بر آنیم تا با ارائه این برنامه گامی در جهت سهولت دسترسی جامعه حقوقی از جمله وکلا، قضات، سردفتران و دانشجویان به منابع حقوقی کشور برداریم. و همچنین موجب ارتقاء سطح آگاهی حقوقی مردم گردیم ، زیرا آگاهی افراد از حقوق خود یک امر مسلم و یکی از ملزمات زندگی در جامعه امروزی است.

برنامه دیده بان هشتم شامل :

قوانین حقوقی :
 • قانون مدنی
 • قانون اجرای احکام مدنی
 • آیین دادرسی مدنی
 • قانون مسئولیت مدنی
 • قانون کار
 • آیین دادرسی کار
 • قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران
 • قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 • قانون امور حسبی
 • قانون معادن
 • قانون اوقاف
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • قانون وکالت
 • قانون شوراهای حل اختلاف
 • قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • قانون نظارت بر رفتار قضات
 • آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
 • قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
قوانین جزایی و کیفری
 • قانون مجازات اسلامی
 • تعزیرات و مجازات های بازدارنده
 • قانون مجازات اسلامی قدیم
 • آیین دادرسی کیفری
 • آیین دادرسی کیفری قدیم
 • قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
 • قانون تعزیرات حکومتی
 • آیین نامه سجل قضایی
 • قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه
قوانین مالی و اقتصادی
 • قانون تجارت
 • قانون تجارت الکترونیکی
 • قانون امور گمرکی
 • آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 • قانون صدور چک
 • قانون برگزاری مناقصات
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • قانون اعسار
 • قانون بخش تعاونی اقتصاد
 • قانون نظام صنفی کشور
 • قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 • قانون مبارزه با پولشویی
 • آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
قوانین مالیاتی
 • قانون مالیات های مستقیم
 • قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
قوانین ثبتی
 • قانون ثبت احوال
 • قانون ثبت اسناد و اماک
 • آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک
 • قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
 • قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
قوانین بیمه
 • قانون بیمه
 • قانون بیمه بیکاری
 • آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
 • قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران
 • قانون بیمه شخص ثالث
 • قانون تامین اجتماعی
قوانین خانواده
 • قانون حمایت از خانواده
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده
 • قانون حمایت از خانواده قدیم
 • قانون تسهیل ازدواج جوانان
قوانین زندگی شهری
 • قانون شهرداری
 • قانون روابط موجر و مستاجر
 • آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر
 • قانون تملک آپارتمان ها
قوانین فناوری اطلاعات
 • قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار
 • قانون جرائم رایانه ای
قوانین نیروهای مسلح
 • قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون دادرسی نیروهای مسلح
 • قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح
نیازهای حقوقی
 • نمونه اظهارنامه
 • نمونه دادخواست
 • نمونه قراردادها
 • نمونه درخواست ها
 • نمونه فرم ها
تغییرات نسخه 2.2.7:
-بروزرسانی نظریات مشورتی

-بروزرسانی آراء وحدت رویه

-بروزرسانی قوانین

The description of Dideban Hashtom

نرم افزار دیده بان هشتم در برگیرنده مجموعه کامل قوانین کشور ، آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ، کنوانسیون ها و نمونه فرم های حقوقی پرکاربرد می باشد که برای اولین بار به صورت یک مجموعه کامل و در یک نرم افزار به علاقه مندان عرضه می شود.
این مجموعه علاوه بر موارد ذکر شده برای نخستین بار اخبار حقوقی کشور را نیز پوشش می دهد و شما علاقه مندان به مسائل حقوقی می توانید در کمترین زمان ممکن به این اخبار دسترسی داشته باشید.
در این نرم افزار امکان یاداشت گذاری و نکته برداری در زیر مواد قانونی و همچنین اشتراک گذاری و برگزیده کردن قسمت های پرکاربرد برای دسترسی آسان است
ما بر آنیم تا با ارائه این برنامه گامی در جهت سهولت دسترسی جامعه حقوقی از جمله وکلا ، قضات ، سردفتران و دانشجویان به منابع حقوقی کشور برداریم. و همچنین موجب ارتقاء سطح آگاهی حقوقی مردم گردیم ، زیرا آگاهی افراد از حقوق خود یک امر مسلم و یکی از ملزمات زندگی در جامعه امروزی است.
برنامه دیده بان هشتم شامل :
۱ - قوانین حقوقی :
قانون مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
آیین دادرسی مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون کار
آیین دادرسی کار
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
قانون امور حسبی
قانون معادن
قانون اوقاف
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
قانون نظارت بر رفتار قضات
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
۲ - قوانین جزایی و کیفری
قانون مجازات اسلامی
تعزیرات و مجازات های بازدارنده
قانون مجازات اسلامی قدیم
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری قدیم
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
قانون تعزیرات حکومتی
آیین نامه سجل قضایی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۳- قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه
۴- قوانین مالی و اقتصادی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون امور گمرکی
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
قانون صدور چک
قانون برگزاری مناقصات
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون اعسار
قانون بخش تعاونی اقتصاد
قانون نظام صنفی کشور
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۵ - قوانین مالیاتی
قانون مالیات های مستقیم
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم
قانون مالیات بر ارزش افزوده
۶ - قوانین ثبتی
قانون ثبت احوال
قانون ثبت اسناد و اماک
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری
۷ - قوانین بیمه
قانون بیمه
قانون بیمه بیکاری
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران 
قانون بیمه شخص ثالث
قانون تامین اجتماعی
۸ - قوانین خانواده
قانون حمایت از خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده قدیم
قانون تسهیل ازدواج جوانان
۹ - قوانین زندگی شهری
قانون شهرداری
قانون روابط موجر و مستاجر
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر
قانون تملک آپارتمان ها
۱۰ - قوانین فناوری اطلاعات
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار
قانون جرائم رایانه ای
۱۱ - قوانین نیروهای مسلح
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
قانون دادرسی نیروهای مسلح
قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح
۱۲ - نیازهای حقوقی
نمونه اظهارنامه
نمونه دادخواست
نمونه قراردادها
نمونه درخواست ها
نمونه فرم ها
شما کاربران عزیز با نظرات خود ما را در ارتقاء این نرم افزار یاری کنید.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»