• فارسی
  • English

توضیحات دوربین ربات

آیا می خواهید به آینده سفر کنید، و تبدیل به روح سایبری شوید؟
اگر دوست دارید یک کاریکاتور تخیلی جدید بسازید با استفاده از برنامه دوربین ربات و ابزار های مختلف و افکت های متفاوت آن، این کار را انجام دهید.
با این نرم افزار عکاسی، چهره آیندگان را به ترسیم بکشید.
عکس خود را به کاراکترهای فیلم های تخیلی تبدیل کنید.

  • شامل افکت های آینه ای جادویی فراوان
  • تنظیم روشنایی و نور
  • ایجاد ماتی در تصویر
  • برش عکس

The description of Robot Camera

Do you want to travel in the future and become a cyberghost? Try out our new robotek faces app Make Me Robot. Are you looking for an original caricature maker, which offers something new? Then you will celebrate our Make Me Robot app with various tools and camera effects! This photo collage maker contains variety of photo effects, which will help you to create a futuristic photography.
Insert and edit a photo as if you are a character of a cyber punk film! Choose various photo grids and frame patterns, change backgrounds to make your photos impressive.
Adjust every photo aspect
* Lot of customized magic mirror effects.
* Brightness
* Contrast
* Saturation
* Blur
* Temperature
* Shadows/Highlights
* Crop
* Focus

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»