• فارسی
 • English

توضیحات رایک - مدیریت پروژه

نرم افزار رایگان مدیریت پروژه با قابلیت های فوق العاده.
 • بهینه شده برای تبلت ها
 • بسیار سریع
 • کاملا کاربر پسند
 • قابل اعتماد

امکانات نرم افزار Wrike - Project Management - رایک - مدیریت پروژه:
 • ایجاد، واگذاری و زمانبندی وظایف
 • بحث با هم تیمی های خود
 • تنظیم برنامه زمانی پروژه
 • پیوست تصاویر و فایل ها به برنامه پروژه
 • گرفتن تصاویر جدید و پیوست به پروژه
 • چک کردن لیست کارهایی که باید انجام شوند.
 • بروزماندن با هشدارهای سفارشی
 • یافتن اطلاعاتی که مورد نیازتان است در هر زمان و مکانی
تغییرات نسخه 4.25.3:
کشیدن و رها کردن: مانند کشیدن و رها کردن؟ خوب است، زیرا اکنون می توانید فایل ها را از برنامه های دیگر خود به Wrike بکشید و رها کنید.
قبلاً از شما می‌خواستیم از حساب Google خود برای ایجاد حساب Wrike استفاده کنید، اکنون می‌توانید از هر آدرس ایمیلی استفاده کنید. بگذارید همه افراد غیر گوگل خوشحال شوند.

The description of Wrike - Project Management

FREE, BRAND-NEW PROJECT MANAGEMENT APP FOR WRIKE:
- Tablet-optimized
- Crazy-fast
- Ultra-friendly
- Requires Android version 4.0 or later
**Questions? Bugs? Drop us a line at support@team.wrike.com. We’re happy to help!
**Love the app? Give us a high five!
OUTCOLLABORATE YOUR COMPETITION. GET WORK DONE FASTER WITH WRIKE PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE.
Wrike (https://www.wrike.com) is a powerful tool to improve your project planning and team collaboration. Trust in a task management app that has already helped thousands — from startups to Enterprise Fortune 1000 companies.
“Its advantage is in its crisp user interface.”
— TechCrunch
“Wrike epitomizes the flexibility that many of today’s project teams need.”
— TechRepublic
KEY TASK MANAGEMENT & COLLABORATION FEATURES:
• Create, assign, and schedule tasks
• Discuss work with your team when you’re on the go
• Adjust the project timeline with a few taps on the Gantt chart
• Attach existing images and files to your project plan right from your phone, Google Drive, or Dropbox.
• Take new photos right from the task view to instantly attach them
• Check your to-do list over your morning coffee
• Stay up-to-date with custom push notifications
• Find the information you need, anytime, anywhere
With comprehensive task management and Gantt charts, Wrike is perfect for all your project scheduling needs.
DOWNLOAD THE FREE WRIKE APP TODAY
You can set up your Wrike account at: https://www.wrike.com