• فارسی

توضیحات دارونامه

مرجع کامل داروهای گیاهی و خواص درمانی آنها
  • آیا می دانید که عصاره سنبل الطیب برای کاهش استرس و اضطراب موثر است و نیاز به مصرف داروهای شیمیایی آرامش بخش را تا حد خیلی زیادی کاهش می دهد.
  • آیا می دانید کدام گیاه کاهش دهنده طبیعی چربی خون است؟
  • آیا میدانید عصاره گیاه مریم گلی، برای درمان طبیعی جوش و آکنه موثر است؟
داروهای شیمیایی قسمت عمده ای از زندگی مارا پر کرده اند و بدون توجه به عوارض آنها بسیار زیاد مصرف می شوند. دارونامه کمک می کند که با داروهای گیاهی آشنا شویم و بدانیم چگونه کیفیت سلامت خود را بهبود داده و گرفتار عوارض داروهای شیمیایی نشویم.

امکانات اپلیکیشن:
  • مرجع گیاهان دارویی و خواص آنها
  • مرجع عوارض و بیماری های معمول و گیاهان درمانی مرتبط برای درمان آنها
  • مرجع قطره ها و عصاره های دارویی و نحوه استفاده از آنها
* توجه داشته باشید که اطلاعات این اپلیکیشن به هیچ عنوان جایگزین تشخیص پزشک نمی شود و نباید در زمان های بیماری شدید با اتکا بر درمان دارویی، از مراجعه به پزشک خودداری کرد. اطلاعات این اپلیکیشن فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.

The description of Daroo Name

???? ???? ??????? ????? ? ???? ?????? ????
??? ?? ????? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ? ?????? ???? ??? ? ???? ?? ???? ??????? ??????? ????? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ???.
??? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ??? ????
??? ??????? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ??? ? ???? ???? ????
??????? ??????? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ?? ????. ???????? ??? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ???? ???? ? ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ????? ???? ? ?????? ????? ??????? ??????? ?????.
??????? ????????:
- ???? ?????? ?????? ? ???? ????
- ???? ????? ? ?????? ??? ????? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ????
- ???? ???? ?? ? ????? ??? ?????? ? ???? ??????? ?? ????
* ???? ????? ????? ?? ??????? ??? ???????? ?? ??? ????? ??????? ????? ???? ??? ??? ? ????? ?? ???? ??? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ???. ??????? ??? ???????? ??? ???? ????? ????? ????.