• فارسی
  • English

توضیحات باکا بریتا

اخبار شخصی مورد علاقه خود در کانال اونتوکمو دنبال کنید. برنامه مجهز به اعلان است ، بنابراین شما هیچ خبری را از دست نخواهید داد.

اخبار همچنین در قالب فیلم با انواع زیادی از تعامل درون برنامه (لایک، نظر، به اشتراک گذاری، نظرسنجی) در دسترس است. کاربر می تواند سفارش کانال را بر اساس اولویت خود از بسیاری از اخبار تنظیم کند.

با فناوری هوش مصنوعی می توانید مطابق آنچه دوست دارید، اخبار انتخاب کنید
با میلیون ها کاربر نظر دهید و درباره آنها بحث کنید.

دسته بندی های زیاد ملی و سیاست، سرگرمی، ورزش، سبک زندگی و بیش از 30 دسته دیگر

The description of BaBe - Baca Berita

BaBe (Baca Berita)

BaBe, The Free Personalized News App with your chosen favorite news at “Untukmu” Channel, equipped with Push Notification so you don’t miss any news.

News also available in Video Format with many kind of in-app interaction (likes, comment, share, survey & opinion). User could customize the channel order based on their preference from many kind of news.

BaBe is the news app with Hoax Filter technology, make every news appeared is always trusted. BaBe was installed in more than 30 million users in all across Indonesia.

--------

BaBe’s Top Features

“Untukmu” – at BaBe, news article can be selected and appeared according to what you like and suits your need, thanks to BaBe’s Artificial Intelligence (AI) technology.

Give comments and discuss the news with millions of BaBe users.

Choose easily news categories you prefer in Category Tab

There are many categories in BaBe: National & Politics, Entertainment, Sport, Lifestyle, and more than 30 other categories.

Website: www.babe.co.id
E-mail: feedback@babe.co.id

------------------------
Required Permissions:
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE (To save image into SD Card)
* READ_EXTERNAL_STORAGE (To read cache from SD Card)
* GET_ACCOUNTS (To get user account for login if user wants to do social interaction)
* ACCESS_FINE_LOCATION (To personalize the news feed based on location)