• فارسی
  • English

توضیحات تقویم ابراهیمی

برخی ویژگی‎های نرم افزار تقویم ابراهیمی:
  • نمایش اوقات شرعی: چون شیعه معمولاً بین دو نماز را جمع كرده نماز عصر را بلافاصله بعد از نماز ظهر و عشاء را بعد از نماز مغرب میخواند در این برنامه ساعتی برای نمازهای عصر و عشاء بطور جداگانه تعیین نشده است.
  • جدول اوقات مناسب برای انجام بعضی امور مهم
  • محاسبه اطلاعات مورد نیاز برای رؤیت هلال در شب اول ماه قمری
  • تعیین جهت قبله بكمك جای آفتاب و ماه و قطب نما
  • تطبیق تاریخهای هجری شمسی و قمری و میلادی
  • تعیین زاویه سمت و ارتفاع آفتاب و ماه و سیارات و ساعت طلوع و غروب آنها
  • ویجت نمایش تاریخ و اوقات نماز
  • امكان استفاده به دو زبان فارسی و عربی
تغییرات نسخه 2.4.2:
- تصحیح ساعت ایران برای دستگاه های قدیمی
- رفع نمایش ویجت

The description of Taqwim Ebrahimi

??? ???? ?????
Taqwim Ebrahimi provides data for prayer times, Qibla direction, Hijri calendar and moon crescent sighting in Arabic and Farsi interfaces
??????? ?????????? ???? ??????? ???????
- ????? ??? ??????? ???????
??? ??? ?? ???? ?????? ????? ??? ???????? ?????? ????? ??? ???? ????? ??? ??? ?????? ? ?????? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ???????? ??? ?????? ????? ? ?????? ????????
- ???? ?????? ?????? ? ??????? ???????? ???? ?????? ??????
- ???? ????????? ???????? ???????? ????? ?? ????? ?????
- ????? ????? ?????? ???????? ???? ????? ? ????? ?? ???????
- ??????? ??? ???????? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ? ?????????
- ????? ????? ????? ? ???????? ????? ? ????? ? ??????? ??????? ? ??? ?????? ? ??????
- ???? ???? ??????? ? ????? ???????
- ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ? ???????
????? ???????? ????? ???? ?? ???? ?????
- ????? ??? ??????? ??????
??? ???? ??????? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ???????? ??? ?? ???? ??? ? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ???????? ?? ??? ?????? ????? ???? ??????? ??? ? ???? ???? ??????? ????? ???? ???
- ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ???
- ?????? ??????? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ????
- ????? ??? ???? ???? ??? ????? ? ??? ? ??? ???
- ????? ???????? ???? ???? ? ???? ? ??????
- ????? ????? ??? ? ?????? ????? ? ??? ? ?????? ? ???? ???? ? ???? ????
- ???? ????? ????? ? ????? ????
- ????? ??????? ?? ?? ???? ????? ? ????
http://www.alqiblah.info/taqwim/support.html
Tags: prayer times, salat, namaz, adhan, azan, qibla, qiblah, hijri, calendar, moon, crescent, sighting, ??????, ?????, ??????, ??????, ???????, ??????, ??????, ???????, ?????, ???????, ??????, ???????, ???????, ????, ??????, ???????, ?????, ???????, ????, ????, ????, ?????, ????, ?????, ???, ????