• فارسی

توضیحات رمان آغوش اجباری

اغوش اجباری
در این رمان خبری از دختر مزدا تری سوار نیست
خبری ازغرور سرکش نیست
خبری از پسر هرکولیه قصه نیست
خبری از پول و ثروت نیست
خبری از دختر شیرازی مغرور نیست
خبری از دختر تخسه تک دانشگا نیست
خبری از دانشگاه و اذادی نیست
اینجا دختری اروم
دختری که رو حرف پدرش حرف نمیزنه
دختری که مقید به رفتار خانوادس
دختری که عاشق شد
دختری که به عشقش نرسید
دختری که مجبور به تحمل اغوش اجباری شد
دختری که تونست با تلاش خودش زندگیشو بسازه
تونست راه زندگیشو پیدا کنه
تونست سربلند از امتحان الهی بیرون بیاد
دختری که تو هر شرایط خدارو از یاد نبردو هربار ذکر خدارو بر لب داشت
یه رمان از رو یه زندگی واقعی نوشته شده
اغــــــــــوش اجــــــــــباری
اثری از
(نـگارقـادری)

ژانر : عاشقانه

The description of Aghush

اغوش اجباری
در این رمان خبری از دختر مزدا تری سوار نیست
خبری ازغرور سرکش نیست
خبری از پسر هرکولیه قصه نیست
خبری از پول و ثروت نیست
خبری از دختر شیرازی مغرور نیست
خبری از دختر تخسه تک دانشگا نیست
خبری از دانشگاه و اذادی نیست
اینجا دختری اروم
دختری که رو حرف پدرش حرف نمیزنه
دختری که مقید به رفتار خانوادس
دختری که عاشق شد
دختری که به عشقش نرسید
دختری که مجبور به تحمل اغوش اجباری شد
دختری که تونست با تلاش خودش زندگیشو بسازه
تونست راه زندگیشو پیدا کنه
تونست سربلند از امتحان الهی بیرون بیاد
دختری که تو هر شرایط خدارو از یاد نبردو هربار ذکر خدارو بر لب داشت
یه رمان از رو یه زندگی واقعی نوشته شده
اغــــــــــوش اجــــــــــباری
اثری از
(نـگارقـادری)

ژانر : عاشقانه

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار کتاب و مرجع جدید بیشتر»