• فارسی

توضیحات رمان آیدا و مرد مغرور

آیدا ومردمغرور
«نویسنده :شایسته نظری
نام کاربری SHAYSTEH95
به نام خالق محبـت
باسلام:قبل از هرچیزی از آقای علی غلامی مدیربرنامه ی رمانهای عاشقانه کمال تشکر و قدردانی را دارم که این فرصتو در اختیار بنده قرار دادن و از شما خوانندگان گـرامی سپاسگزارم که وقت گرانبها تونو در اختیار من قرار می دید و خط خطی های ذهن منو می خونید.

خلاصه:
آیدا دختری شیطون شوخ بذله گو که در کودکی والدینش را از دست داده و در حال حاضر تحت سرپرستی عمویش زندگی می کند که طی جریاناتی درسن کم مجبور به ازدواج بامردی مغرور و شکست خورده با فاصله ی سنی زیاد می شود. وسختیهای ودردهای زیادی رامتحمل می شود. سختی هایی از جنس تحمیل از جنس نادیده شدن وسختیهای از جنس غم وحسرت...باماهمراه باشید

The description of Roman Ayda

آیدا ومردمغرور
«نویسنده :شایسته نظری
نام کاربریSHAYSTEH95
به نام خالق محبـت
باسلام:قبل از هرچیزی از آقای علی غلامی مدیربرنامه ی رمانهای عاشقانه کمال تشکر وقدردانی رادارم که این فرصتو در اختیار بنده قرار دادن واز شماخوانندگان گـرامی سپاسگزارم .که وقت گرانبها تونو دراختیارمن قرار می دید وخط خطی های ذهن منو می خونید
خلاصه ــــــــــــــ
آیدادختری شیطون شوخ بذله گو که در کودکی والدینش را از دست داده و در حال حاضر تحت سرپرستی عمویش زندگی می کند که طی جریاناتی درسن کم مجبور به ازدواج بامردی مغروروشکست خورده بافاصله ی سنی زیاد می شود. وسختیهای ودردهای زیادی رامتحمل می شود.سختیهایی از جنس تحمیل از جنس نادیده شدن وسختیهای از جنس غم وحسرت...باماهمراه باشید

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار کتاب و مرجع جدید بیشتر»