• فارسی

توضیحات بازار کتاب

بازار کتاب با هدف در دسترس قرار دادن متون و کتب شیعه راه‌اندازی شده است. به کمک بازار کتاب به بیش از 16000عنوان دسترسی خواهید داشت. از
جمله امکانات بازار کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • جستجوی قدرتمند و سریع در یک یا همگی کتاب‌ها
  • سادگی مطالعه متن (نداشتن اسکرول افقی در متن)
  • امکان سفارشی‌سازی متن با تغییر فونت، اندازه متن، تغییر حاشیه صفحه، رنگی کردن اعراب و ...
  • نوشتن یاداشت و نشانه‌گذاری یا اشتراک‌گذاری متن
  • دریافت لیست کتاب‌ها به صورت آفلاین

The description of Bazare Ketab

بازار کتاب با هدف در دسترس قرار دادن متون و کتب شیعه راه‌اندازی شده است. به کمک بازار کتاب به بیش از 16000عنوان دسترسی خواهید داشت. از
جمله امکانات بازار کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- جستجوی قدرتمند و سریع در یک یا همگی کتاب‌ها
۲- سادگی مطالعه متن (نداشتن اسکرول افقی در متن)
۳- امکان سفارشی‌سازی متن با تغییر فونت، اندازه متن، تغییر حاشیه صفحه، رنگی کردن اعراب و ...
۴- نوشتن یاداشت و نشانه‌گذاری یا اشتراک‌گذاری متن
۵- دریافت لیست کتاب‌ها به صورت آفلاین