• فارسی

توضیحات هفت هشتاد

اپلیکیشن کاربردی هف هشتاد با قابلیت های:
  • خرید شارژ
  • خرید بسته های اینترنت
  • پرداخت قبض
  • انتقال وجه کارت به کارت
  • کمک به خیریه
  • برگزاری نظرسنجی ها
  • پیش بینی مسابقات ورزشی
  • به همراه ارائه جوایز ارزنده از جمله جوایز هفتگی و شمش طلا
تغییرات نسخه 2.4.10:
رفع برخی باگهای جزیی
سریعتر شدن کارت به کارت

The description of Haf Hashtad

اپلیکیشن کاربردی هف هشتاد با قابلیت های:

- خرید شارژ
- خرید بسته های اینترنت
- پرداخت قبض
-انتقال وجه کارت به کارت
- کمک به خیریه
- برگزاری نظرسنجی ها
- پیش بینی مسابقات ورزشی
- به همراه ارائه جوایز ارزنده از جمله جوایز هفتگی و شمش طلا