• فارسی

توضیحات والدین

این برنامه شامل دو بخش کلی می باشد.
در بخش اول به بررسی نکاتی در مورد والدین موفق پرداخته شده است:
 • حرف هایی که لو می روند
 • ده ویژگی یک پدر دلسوز
 • مادر نمونه
 • رفتارهای اشتباه والدین که نمی دانند
 • خلاقیت لازمه مادری کردن
 • این جملات را هرگز به کودکتان نگویید
 • چگونه اعتماد به نفس فرزند خود را تقویت کنیم؟

و در بخش آخر نکاتی در مورد وظایف والدین در فصل امتحانات فرزندان اشاره شده است:
 • با این خوراکی ها امتحانات را بیست شوید
 • با استرس شب امتحان چکار کنیم
 • شیوه صحیح مطالعه
 • کنترل محیط مطالعه
 • مشکل در یادگیری
 • وسواس
همچنین امکان جستجو در موضوعات و مطالب نیز در این برنامه وجود دارد.

The description of Farsi Parent

?????? Farsi Parent
?????? Persian Parent
??? ?????? ???? ?? ??? ??? ?? ????.
?? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??? :
- ??? ???? ?? ?? ?? ????
- ?? ????? ?? ??? ?????
- ???? ?????
- ???????? ?????? ?????? ?? ??? ?????
- ?????? ????? ????? ????
- ??? ????? ?? ???? ?? ??????? ??????
- ????? ?????? ?? ??? ????? ??? ?? ????? ???? ?
?...
? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ??? ??? :

- ?? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????
- ?? ????? ?? ?????? ???? ????
- ???? ???? ??????
- ????? ???? ??????
- ???? ?? ???????
- ?????
?...
?????? ????? ????? ?? ??????? ? ????? ??? ?? ??? ?????? ???? ????.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سبک زندگی جدید بیشتر»