• فارسی

توضیحات برای زندگی بهتر

این برنامه شامل سه قسمت برای زندگی بهتر، تست های روانشناسی و جستجو می باشد.

در قسمت اول به بررسی بیش از 400 نکته برای زندگی بهتر پرداخته شده است:
 • خانواده شاداب و پرانرژی یعنی این!
 • آرامش‌ صد در صد تضمینی
 • هنر لذت بردن در زندگی
 • خجالتی بودن، چرا؟
 • قلب من و محبت تو!
 • راهكارهای برای رفع اضطراب
 • آرام و شـاد باشیـد
 • من ده تا شاد هستم شما چه طور؟
 • مواظب سمت نگاهت باش!

در قسمت تست های روانشناسی می توانید مطالب زیر را مشاهده نمایید:
 • شخصیت شناسی مردان از روی لباس
 • آزمون همسرشناسی!
 • تست شخصيت شناسي رنگ‌ها
 • تست روانشناسی گروه خونی
 • شخصیت شناسی با شیرینی مورد علاقه شما!
 • آیا شما افسرده هستید؟
 • خودشناسی دختران

The description of Better Life

???? ????? ????
Farsi For Better Life
Persian For Better Life
??? ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ? ??? ??? ????????? ? ????? ?? ????.
?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? 400 ???? ???? ????? ???? ??????? ??? ??? :
- ??????? ????? ? ??????? ???? ???!
- ?????? ?? ?? ?? ??????
- ??? ??? ???? ?? ?????
- ?????? ????? ????
- ??? ?? ? ???? ??!
- ????????? ???? ??? ??????
- ???? ? ???? ??????
- ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ????
- ????? ??? ????? ???!
? ...
?? ???? ??? ??? ????????? ?? ?????? ????? ??? ?? ?????? ?????? :
- ????? ????? ????? ?? ??? ????
- ????? ?????????!
- ??? ????? ????? ??????
- ??? ????????? ???? ????
- ????? ????? ?? ?????? ???? ????? ??? !
- ??? ??? ?????? ??????
- ???????? ??????
? ??? ?? ?? ???? ????...

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سبک زندگی جدید بیشتر»