• فارسی

توضیحات لرنیت - آموزش زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی بدون نیاز به مدرس!
کافیست دوره های آموزشی لرنیت را پشت سر بگزارید.
با لرنیت انگلیسی را در هرجا و در هز زمان بیاموزید!
  • آموزش گرامر به شیوه صوتی-متنی
  • آموزش مرحله ای قدم به قدم
  • سراحی ساده و جذاب با الگوی گیمیفیکشن
  • بهبود شنیداری، بشنوید و پاسخ دهید
  • تمرین روزانه بعد از آموزش
  • دایره لغات خود را گسترش دهید
  • مکالمه انگلیسی زنده و تعاملی
  • آزمون دوره ای واژگان و گرامر
تغییرات نسخه 2.0.5:
چیزی جز همه چیز:
دانلود نرم افزار: