• فارسی

توضیحات همراه اولی

از طریق اپلیکیشنهمراه اولیتمام مشترکینهمراه اولمی توانند به تمامی خدمات و طرح هایهمراه اولدسترسی داشته و در صورت نیاز آنها را فعال یا غیر فعال نمایند خرید شارژ (شارژ مستقیم همراه اول، کارت شارژهمراه اول ) بسته اینترنتی نوترینو(بسته اینترنتی روزانه ، بسته اینترنتی هفتگی ، ماهانه ، اینترنت همراه ،  بسته ها (دلخواه ، ترکیبی) خدمات (مکالمه ، کاربردی ، پیام رسانی)آوای انتظار ، بانکداری همراه

دانلود نرم افزار: