• فارسی

توضیحات فال حافظ

فال حافظ با طراحی زیبا و امکان پخش صوت.

ویژگی های نرم افزار فال حافظ شامل:
  • گرفتن فال خود با پخش صدا و مشاهده شعر
  • تفسیر فال
  • فهرست اشعار گرفته شده
  • جستجوی شعر

The description of Faal Hafez

Fale Hafez has a beautiful design with streaming audio and video lyrics lyrics
The features of this software include the following:
- His horoscope with sound and lyrics
- The interpretation of the horoscope
- Rahgshary Quran for every horoscope
- List Keeper lyrics
- Search for lyrics
Hafez, his fortune, his lyrics, the way to protect the Quran