• فارسی

توضیحات پالس

اپلیکیشن پالس برای ارایه خدمات پشتیبانی به پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد طراحی شده است.

پذیرندگان پرداخت الکترونیک سداد می‌توانند با نصب اپلیکیشن پالس به گستره وسیعی از خدماتی چون امکانات پیشرفته گزارش‌گیری، داشبورد حرفه‌ای روزانه و هفتگی، نمودار تراکنش‌ها بر حسب مبلغ و تعداد، یادآوری تعهدات مالی، درخواست پشتیبانی، درخواست رول و اعلام مغایرت، به صورت یکجا دسترسی داشته باشند، خدماتی که پیش از این عرضه، آن‌ها از راه‌های متعددی چون شعب بانکی، وب‌سایت و تلفن انجام می‌شد.
تغییرات نسخه 2.1.0(21):
بهبود رابط کاربری
رفع برخی مشکلات

The description of Pulse

اپلیکیشن پالس

اپلیکیشن پالس برای ارایه خدمات پشتیبانی به پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد طراحی شده است.

پذیرندگان پرداخت الکترونیک سداد می‌توانند با نصب اپلیکیشن پالس به گستره وسیعی از خدماتی چون امکانات پیشرفته گزارش‌گیری، داشبورد حرفه‌ای روزانهو هفتگی، نمودار تراکنش‌ها بر حسب مبلغ و تعداد، یادآوری تعهدات مالی، درخواست پشتیبانی، درخواست رول و اعلام مغایرت، به صورت یکجا دسترسی داشته باشند، خدماتی که پیش از این عرضه، آن‌ها از راه‌های متعددی چون شعب بانکی، وب‌سایت و تلفن انجام می‌شد.

Pulse Application

Pulse Application is designed as an information guide for the cardholders of “SADAD e-payment” company.

By installing the Pulse Application, cardholders of “SADAD e-payment” company could get support or access to the detail of all their transactions 24 hours a day and 7 days a week: certain possibilities offered in this application are: request for support, access to the league of cardholders, announcement of discrepancies, FAQ, reports, requesting thermal paper roll, reports of acceptance tools operation, request tracker.
Keywords: SADAD, cardholders, Pulse, Guide, Support, discrepancy, requesting thermal paper roll, Shaparak payment, Point of Sale, Internet Payment Gateway.