• فارسی

توضیحات آموزش جامع گرامر انگلیسی

نرم افزاری که مشاهده می کنید آموزش جامع گرامر انگلیسی به زبان ساده و روان را دربر دارد.
در این برنامه سعی شده تا مفاهیم گرامر با مثالهای متعدد و گویا به خواننده منتقل شود.

با نظرهای خودتان ما را یاری کنید.
تغییرات نسخه 3.62:
آپدیت کنین و سورپرایزو در صفحه اول برنامه ببینین!

The description of Grammer Free

نرم افزاری که مشاهده می کنید آموزش جامع گرامر انگلیسی به زبان ساده و روان را دربر دارد.
در این برنامه سعی شده تا مفاهیم گرامر با مثالهای متعدد و گویا به خواننده منتقل شود.

با نظرهای خودتان ما را یاری کنید.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار کتاب و مرجع جدید بیشتر»