• فارسی
  • English

توضیحات آهنگ


این یکی از بهترین بازی های مجازی برای تلفن همراه و رایانه لوحی با آهنگ ها و درس های آسان است.
تغییرات نسخه 4.7:
اضافه کردن بازی بیشتر: شیشه سکوریت

The description of Guzheng Extreme

Guzheng Extreme: Virtual Guzheng to play with 650,000 song from music songbooks

This Guzheng tutor is one of the best virtual guzheng for mobile & tablet. The app offers tons of songs with easy lessons, and we add new tabs every week! Don't waste more time, start playing now!

Features:
- Full string guzheng with 21 string
- Play with 650,000+ song from music songbooks
- Daily Challenge mode
- Global Leaderboard
- Multi-touch and swipe supported
- Be able to record audio while playing
- Supports a wide variety of keyboard instruments (Piano, Grand Piano, Pipe Organ, Harpsichord, Accordion, Electric Guitar, Harp, Cello Pizzicato, Guzheng, Nylon Guitar, Plucked String, Music Box, Sitar, Xylophone, Harp, Vibes, Clarinet, Ukulele, Brass, Thai Bells, Tabbla, Dizi, Banjo, Flute, Saxophone, Cellto, Hamonica, Trumpet, Violin, Panpipe, Maracas, Tuba, Dulcimer, Kalimba,...)
- Lessons mode for easy learning
- Music games to practice
- Magic Guzheng mode added

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار صوت و موسیقی جدید بیشتر»