• فارسی
  • English

توضیحات پنتل

پنتل، از طریق تلفیق چندین قابلیت مانند پیام رسانی، تماس صوتی و تصویری، کنفرانس های صوتی و تصویری، شبکه های اجتماعی گروهی و فردی، ارتباط با توجه به موقعیت جغرافیایی و تجارت آنلاین، نمونه ای منحصر به فرد از ارتباطات نسل بعدی به صورت رایگان، امن و منبع باز برای استفاده از همه مردم در سراسر جهان است.

ویژگی های جدید Pantel - پنتل:
  • کنفرانس ویدیویی و صوتی
  • کلاس ویدیویی و صوتی
  • همگام سازی داده ها با تلگرام
  • دستورالعمل مبتنی بر AI
  • مدیر مستقل مبتنی بر AI
  • ارتقای کارایی
  • بهبود طراحی
تغییرات نسخه 2.0.1:
بهبود ثبات و عملکرد

The description of Pantel

Pantel through integrating several capabilities like messaging, voice and video calls, audio and video conferences, group and individual social networks, communication according to geographical location and trading online, provides a unique instance of the next generation communication for free, secure and open source for the use of all people around the world.


New features:
-Video and Audio Conference
-Video and Audio Classroom
-Data synchronization with telegram
-AI based response recommander
-AI based post recommander
-Performance improvement
-Design improvement