• فارسی
 • English

توضیحات حذف برنامه

نرم افزاری دم دستی برای حذف راحت، سریع برنامه ها. پاک سازی حافظه و افزودن فضای خالی برای کارت حافظه موبایل یا تبلت.
 • حذف کامل برنامه
 • حذف دسته جمعی برنامه ها
 • آنتی ویروس داخلی
 • پیگیری مصرف باتری
 • پیگیری میزان استفاده از برنامه ها
 • حذف برنامه تنها با یک لمس صفحه
 • مشاهده جزئیات کامل برنامه های نصب شده
 • جستجوی برنامه از طریق نام
 • ثبت تاریخچه حذف شده ها
 • یادآوری کننده حذف برنامه
تغییرات نسخه 3.3.6:
رفع اشکالات

The description of Easy Uninstaller App Uninstall

Easy & Fast & Handy uninstall tool for android, remove apps by several taps. Clean up storage and free up more spaces.

¦ Feature
-----------------------------
• App remove
• Batch uninstall
• AntiVirus - Virus Scan (Trustlook Supported)
• Battery Usage Tracking
• App Usage Tracking
• Batch uninstall
• Fast uninstall by one click
• List all installed apps
• Show app name,version,update time,size
• Search app by name
• Various sort mode
• App share
• Launch app
• Cached app list
• Search in Google Market
• Support Android 1.6-4.x
• Support App2SD
• Uninstall History (Recycle Bin)
• Uninstall Reminder

¦ Description
-----------------------------
Easy Uninstaller is a tool to uninstall apps for android phones. It is quite easy to use, you can select multiple apps that you want to uninstall, and click "Uninstall Selected Apps" button to uninstall them.
Easy Uninstaller also supports app search & sort. Type keyword in the textbox on the top to search the app that you want to uninstall. Click "Menu"->"Sort" to sort the apps in many sort types.
Long press specified app, a context menu will pop up and provide more options. You can view app details by clicking "Application Details". You can share apps by clicking "Share", and you can search the app in the Google market by clicking "Search in Google Market".
Easy Uninstaller cannot uninstall pre-loaded or pre-installed apps in the system because it is limited by the system mechanism.

¦ FAQ
-----------------------------
Q: How to uninstall android app?
Check the apps that you want to uninstall, then tap the uninstall button.
Q: Why can't it list pre-loaded apps?
A: Pre-loaded apps cannot be uninstalled, only if your phone is rooted, you can search "root uninstall" in Google market.
Q: Why are some apps not on the list?
A: Try to click "Menu"->"Refresh" to clean the cache and re-load the app list.
Q: Why can't I close the app?
A: The notification bar icon is used for quick start of the app. If you don't want the notification bar icon shown after you exit the app, you can just disable it in the settings. Click "Menu"->"Setting", uncheck the "Notification Bar Icon" checkbox.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار کاربردی جدید   بیشتر»